Încă din anul 2012, ca membri în comunitatea deținătorilor autorizați de detectoare de metale din România, iar mai apoi din 2017 când a fost înființată asociația Prospectorii Istoriei, membrii asociației și colegii din toată țara au făcut descoperiri remarcabile în afara siturilor arheologice, obiecte de interes patrimonial din aur, argint, bronz sau fier, din diferite perioade (de la epoca bronzului până în perioada medievală), predate conform legislației în vigoare, obiecte care contribuie la cercetarea și cunoașterea istoriei naționale. De asemenea, noi și comunitatea pasionaților de istorie ne-am arătat de fiecare dată disponibilitatea colaborării necondiționate cu specialiștii din Direcțiile de Cultură și muzee, din păcate însă, aceștia ne-au răspuns în mare parte cu indiferență, cu mici exceptii.
Utilizarea detectoarelor de metale este o modalitate de recreere în natură, relaționare cu colegi, iar în unele cazuri, documentare în teren, (așa cum s-a văzut în articolele noastre tematice), fiecare piesă descoperită, fie modernă sau cu vechime mai mare, povestește cate ceva despre trecutul nostru. Considerăm că prin această propunere de modificare a Codului Patrimoniului se demonstrează încă odată indiferența față de problemele reale ale Patrimoniului National și neprofesionalismul comisiei care au contribuit la realizarea acesteia.


Având în vedere noua propunere de modificare a Legii Patrimoniului care, ca și cele din anii 2016 și 2018 prezintă lacune majore din multe puncte de vedere (juridic, impact social și chiar la nivel de exprimare), emitem următorul Comunicat de Presă.

Atac la patrimoniul arheologic național.
Ministerul Culturii vrea să impună noi reguli de îngrădire a detecției de metale.

Mai multe asociații ale pasionaților de detecție de metale din România au luat la cunoștință cu stupoare despre intenția Ministerului Culturii, condus de către dl Lucian Romascanu, PSD, de a impune noi reguli privind detecția de metale în România, cuprinse în proiectul Codului Patrimoniului publicat pentru dezbatere publică pe site-ul Ministerului Culturii.
Proiectul Codului Patrimoniului cuprinde o serie de modificări stabilite cu scopul de a îngreuna detecția de metale în România prin instituirea unor reguli noi de natură a descuraja pasionații în practicarea acestui hobby.- Astfel, apare obligația de a obține o autorizație prealabilă nejustificată, pe lângă cea emisă de către Politie, de deținere și utilizare a detectorului de metale emisă chiar de către Ministerul Culturii iar normele de aplicare în baza cărora va fi emisă această autorizație vor fi publicate ulterior, probabil fară consultarea asociațiilor de profil la fel cum s-a întâmplat și cu ocazia redactării proiectului Codului Patrimoniului.
– Autorizația pe care ar urma să o emită Ministerul Culturii este nejustificată pentru că deținerea detectorului este deja autorizată de către poliție, utilizarea este reglementată în cuprinsul Codului Patrimoniului, respectiv este interzisă utilizarea acestuia în situri arheologice, iar modalitatea de recuperare a obiectelor arheologice este detaliată în același cod, adică descoperitorul se oprește după recuperarea primului obiect și anunță autoritățile competente.
– Modalitatea de gestionare, cuprinsă în proiectul actului normativ, a descoperirilor arheologice cu detectoarele de metale este deficitară, existând posibilitatea reală de pierdere a obiectelor arheologice de la momentul descoperirii până la momentul extragerii din sol de către arheologi.
– Descoperitorii au obligații stricte și termene foarte scurte, de ore, pentru anunțarea autorităților locale ,a direcțiilor de cultură sau muzeelor cu privire la descoperire, pe când reprezentanții Ministerului Culturii beneficiază de termene de până la 12 luni pentru cercetarea arheologică a descoperirilor. Din experiența ultimilor ani a rezultat că interacțiunile cu autoritățile locale nu s-au justificat în ceea ce privește descoperirile. Din păcate în proiectul Codului Patrimoniului sunt menținute atribuții ale primarilor referitoare la descoperirile arheologice.
– Deși există asociații ale pasionaților de detecție de metale, care au formulat în scris propuneri încă de la data publicării Strategiei pentru Cultură și Patrimoniu 2016-2020, solicitând să fie convocate ori de câte ori se are în vedere modificarea legislației în domeniul detecției de metale, acestea au fost ignorate nefiind consultate cu ocazia redactării proiectului Codului Patrimoniului.
– Pasionații de detecție au manifestat permanent disponibilitate în vederea îmbunătățirii legislației și a colaborării cu arheologii și reprezentanții Ministerului Culturii, însă s-au lovit în majoritatea cazurilor de refuzul, orgoliul și disprețul autorităților.
– Asociațiile au condamnat de fiecare dată comportamentul celor care au încălcat legea aducând atingere istoriei naționale și detecției de metale ca hobby. Pasionații de detecție de metale autorizați au acționat în baza unor coduri de bune practici, propuse de către unele asociații de profil, deținătorilor de detectoare de metale uniți prin intermediul mediilor de socializare.
– În ultimii trei ani pasionații de detecție de metale au descoperit și predat autorităților, cu respectarea legii, zeci de mii de obiecte arheologice de aur, argint, bronz sau fier, zeci de tezaure monetare, acolo unde a fost cazul incluzând și contextul arheologic vizibil, îmbogățind astfel patrimoniul arheologic național nu doar prin valoare obiectelor descoperite ci și prin informațiile puse la dispoziția arheologilor. Au fost identificate multe situri arheologice noi, necunoscute până acum, datorită pasionaților acestui hobby. În majoritatea cazurilor descoperitorii nu au solicitat recompensa legală iar în situațiile în care aceasta a fost solicitată de multe ori a fost nevoie de intervenția justiției pentru plata acestora.
– Prin hotărâri judecătorești definitive instanțele de judecata au stabilit că descoperirile realizate cu detectoarele de metale în afara siturilor arheologice sunt descoperiri întâmplătoare, aspect care nu se regăsește în definiția descoperirilor întâmplătoare din cuprinsul Codului Patrimoniului.
– Din păcate Codul Patrimoniului îi vizează doar pe deținătorii autorizați de detectoare de metale, cei care au respectat legea și până acum și care și-au dovedit buna credință cu ocazia fiecărei descoperiri și predări ale obiectelor arheologice descoperite. Aceștia vor fii obligați să respecte reguli restrictive spre deosebire de braconierii arheologici care dețin detectoare de metale fară autorizație și le folosesc cu nerespectarea legii.
– La redactarea proiectului Codului Patrimoniului nu s-au avut în vedere legislațiile aplicabile în materia detecției de metale în țările europene în care acest hobby este practicat de multă vreme și care aduce beneficii importante arheologiei țărilor respective, exemplul Angliei fiind elocvent în acest sens.
De altfel, există nemulțumiri exprimate în mediul virtual din partea arheologilor și polițiștilor cu atribuții în domeniul patrimoniului, cu privire la deficientele și reglementările din proiectul Codului Patrimoniului. Apreciem că proiectul Codului Patrimoniului în forma prezentată de către Ministerul Culturii va încuraja activitățile de braconaj arheologic, va scădea semnificativ numărul descoperirilor și al predărilor către autorități datorită restricțiilor impuse, iar efectul pentru istoria și patrimoniul național ar putea fi devastator.
Pasionații de detecție de metale consideră proiectul Codului Patrimoniului în forma actuală un atac direct la patrimoniul arheologic național. Arătam încă o data că suntem deschiși colaborării pentru îmbunătățirea legislației în domeniu detecției de metale, în beneficiul patrimoniului național și solicităm public Ministerului Culturii reluarea procedurilor de redactare a proiectului Codului Patrimoniului cu consultarea prealabilă a asociaților pasionaților de detecție de metale.

Asociatii semnatare:
Asociația Transylvanian Diggers
Asociația Prospectorii Istoriei – web: www.history-prospectors.com
Asociația ProDetectie
Asociația Dacia Crisius – web: www.daciacrisius.ro
Asociația Vrancea Eroică
Asociația Detecții Gorj
Asociația Iași Detectează
Asociația Valahia Detect
Asociația Arca Lex – web: https://arcalex.ro
Asociația Romanian Military Archeology – web: https://militaryarcheology.ro/
CLUB METAL DETECT ROMAN