Pe scurt: în urma hotărârii judecătorești definitive din data de 10.02.2023, primăria orașului Dărmănești a înlăturat monumentul și crucile din beton amplasare fără autorizație în cimitirul de la Valea Uzului.

Acesta este un moment din care unii politicieni și câțiva extremiști din ambele „tabere” trebuie sa înceteze sarabanda de manipulări ultra-naționaliste și sa lase istoricii, specialiștii din cadrul Direcțiilor Județene de Cultura, și alte persoane din conducerea instituțiile statului sa identifice soluții pentru ca cimitirul militar de la Valea Uzului sa devina într-adevăr locul în care cu toții putem merge oricând sa aducem recunoștință și sa aprindem o lumânare în memoria eroilor căzuți în aceasta zona, indiferent de naționalitate. Este momentul din care etnicii români și maghiari trebuie sa se unească și sa spune NU manipulărilor, sa nu mai accepte mizeria și minciuna care au dominat în cimitirul de la Valea Uzului în ultimii patru ani, în care sufletele eroilor au trecut prin același calvar ca în timpul conflictului militar.

În acest sens, încă de la începutul anului 2023 asociația Prospectorii Istoriei înaintat o serie de memorii către instituțiile statului, prin care am adus la cunoștință documente istorice și propuneri, astfel încât cimitirul militar de la Valea Uzului sa devina un loc în care sa domine pacea și buna înțelegere.

Ultimul memoriu / solicitare a fost transmis în data de 15.06.2023 către instituțiile statului care sunt în măsură sa ducă la îndeplinire ceea ce noi consideram ca este un pas important pentru normalitate la cimitirul militar Valea Uzului: clasarea cimitirului Valea Uzului în lista monumentelor istorice.

Solicitarea transmisă de către asociația Prospectorii Istoriei, instituțiilor Statului Român:

Necesitatea restabilirii valorii cultural-istorice naționale a obiectivului Cimitir Internațional al Eroilor de la Valea Uzului prin clasarea ca monument istoric în lista monumentelor istorice. Prezentul demers este realizat în vederea identificării unor soluții prin care noi, cei de acum, dar și cei ce ne vor urma vor putea păstra vie memoria eroilor căzuți în cele doua războaie mondiale. Importanța culturală și istorică a Cimitirului Internațional al eroilor de la Valea Uzului nu trebuie ignorată. Avem eroi înhumați încă din perioada Primului Război Mondial, necropola având caracter internațional prin diversitatea naționalităților celor înhumați (romani, unguri, italieni, austrieci, germani, ruși, sârbi).
Pe raza județului Bacău nu există nici un cimitir al eroilor clasat ca monument istoric, iar la nivel național nu există nici un cimitir internațional al eroilor clasat, acesta putând reprezenta un precedent pentru cinstirea eroilor și pentru redarea valorii naționale a amplasamentului anterior menționat. În contextul în care pentru clasarea ca monument istoric în Lista Monumentelor Istorice este necesară stabilirea proprietății necropolei respective, indiferent de administrarea UAT-urilor, ce urmează a fi dispusă prin dosarul de granituire Harghita-Bacău, cimitirului trebuie să i se redea caracterul național pentru cinstirea eroilor INDIFERENT DE NAȚIONALITATE.
Urmare a documentării noastre au reieșit următoarele:
1. Prevederile cap. II Inventarierea și clasarea monumentelor istorice, art.12 din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
2. Conform art. 13 propunerea de clasare se poate declanșa din oficiu de către DJC pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a UAT.
În contextul în care este pe rol dosarul nr. 227/96/2020* (obiect granituire intre județele Harghita și Bacău) și având în considerare soluția definitiva a dosarului nr. 4461/260/2021 (din data de 14.02.2023) de radiere din cartea funciara a mențiunilor privind includerea terenului Cimitirului Internațional al Eroilor de la Valea Uzului în domeniul public al orașului Dărmănești, sens în care 5000mp sunt actualmente în domeniul public al UAT Sânmartin ( fără drept de proprietate), conform adresei ANCPI nr. 18653/03.06.2019 către CJ Harghita (identificata în mediul online: www.hargitamegye.ro) se precizează ca "Tronsoanele de hotar (Harghita-Băi) au rămas în litigiu și după întâlnirea pentru conciliere din data de 10.10.2022, organizata la Lunca de Jos, Harghita, în temeiul prevederilor art. II legea 133/2012 pentru aprobarea OUG nr. 64/2012 privind modificarea și completarea legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996".
Conform prevederilor art 11 alin. 8 din legea cadastrului și publicității imobiliare 7/1996: "în situația în care limitele sunt contestate, pana la soluționarea definitiva a litigiului, se utilizează cele din sistemul integrat de cadastru și carte funciara, folosite de oficiile teritoriale în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciara.”
Dacă există diferențe intre limitele gestionate de oficiile teritoriale ale județelor învecinate, pana la soluționarea litigiului, ANCPI decide asupra limitei care este utilizata. Astfel, prin adresa ANCPI nr. 1042351/02.08.2011( identificata online www.hargitamegye.ro) în vederea finalizării proiectului RELUAT s-a transmis oficiilor teritoriale ca în cazul în care limita interjudețeana nu este agreata de oficiile județene vecine, atunci limita va fi preluata din arhiva fostei Direcții Fond Național Geodezic deținuta la data de 10.01.1990.
Având în vedere că în zona localității Valea Uzului, limita administrativ teritorială dintre UAT Sânmartin și UAT Dărmănești nu este recunoscută reciproc, pană la o eventuală soluționare a litigiului pe cale judecătorească a limitei dintre cele doua UAT-uri, oficiile teritoriale Harghita și Bacău trebuie sa utilizeze în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciara, limita administrativ teritoriala existenta în sistemul integrat de cadastru și carte funciara, respectiv limita din planul cadastral existent la Fondul Național Geodezic.
Conform verificărilor efectuate de noi, Cimitirul Internațional al Eroilor din la Valea Uzului se regăsește pe raza administrativ teritoriala a orașului Dărmănești.
Indiferent de stabilirea proprietarului acestui amplasament, consideram ca demersurile birocratice de actualizare a datelor aferente unui monument istoric pot fi actualizate în momentul finalizării dosarului pe rol, dar cel mai important, acest cimitir va primi valoarea de monument istoric și eroii vor fi cinstiți cu adevărat, indiferent de naționalitatea lor, într-un cadru oficial specific, neinterpretabil.
Vă propunem clasarea necropolei de război de la Valea Uzului și vă solicităm clasarea ca monument istoric în lista monumentelor istorice (care conform geo-portalului INSPIRE figurează în județul Bacău, aspect confirmat ulterior și de Direcția Județeană de Cultură Harghita), respectiv sprijin instituțional pentru ducerea la îndeplinire a acestui demers, în măsura în care considerați ca argumentația noastră și baza legală actuală pot constitui crearea unui cadru de normalitate pentru viitorul cimitirului de la Valea Uzului.
Nu uitați de eroii noștri, nu putem șterge istoria și nu putem reda un alt caracter acestui amplasament încărcat de istorie decât cel de MONUMENT ISTORIC al României.

Acest memoriu a fost transmis către următoarele instituții ale statului:
Institutul Național al Patrimoniului, Ministerul Culturii, Guvernul României, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Culturii, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, Prefectura Județului Bacău, Prefectura Județului Harghita, Consiliul Județean Bacău, Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Cultură Bacău, Direcția Județeană de Cultură Harghita, Patriarhia Romana, Cabinetul Primului Ministru, Academia Româna, Centrul de Cultură Bacău, Administrația Prezidențială, Senat, Camera Deputaților.

Unele instituții ne-au răspuns, apreciind inițiativa noastră și considerând propunerea noastră una benefica. De la alte instituții așteptăm încă răspunsul la solicitare, fiind puține cazuri în care aceste răspunsuri au fost pe lângă subiect și solicitam în continuare clarificări.
Pana în acest moment considerăm ca intenția instituțiilor (atât a celor din județul Bacău, cat și a celor din județul Harghita) de a crea / restabili un cadru de normalitate în cazul cimitirului de la Valea Uzului este reală și prefigurează posibilitatea ca în viitor sa existe respect și buna înțelegere și în cazul păstrării memoriei eroilor de acolo, indiferent de naționalitatea acestora.
Clasarea ca monument istoric a cimitirului de la Valea Uzului este o soluție pe care o considerăm oportună.