Detecție metale – legislație și acte necesare autorizării unui detector de metale


   Prin acest articol mi-am propus sa dau o mana de ajutor celor care doresc sa cunoască mai multe despre acest hobby și posibilitatea de a-l practica în conformitate cu legislația în vigoare.

   Pentru început, este necesar sa cunoașteți aceasta legislație, iar mai jos găsiți extrase care se refera strict la detecția de metale, drepturile și obligațiile celor care dețin autorizație pentru detectorul de metale și nu în ultimul rand, care sunt pedepsele pentru cei care utilizează un detector fără sa dețină autorizație.

Legislația României privind deținerea și folosirea detectoarelor de metale

        ” In tara noastră deținerea și utilizarea detectoarelor de metale de către persoane fizice sau juridice este reglementata de următoarele legi: Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, Legea 182/2000 republicata în 2008 și Legea 422/2001 republicata în 2006.
          Pe scurt, obținerea autorizației de deținere a detectoarelor de metale se face prin depunerea unei cereri tip la Inspectoratul Județean de Politie (Serviciul de Investigații Criminale) în raza căruia aveți domiciliul, împreuna cu următoarele acte:
-act de identitate (copie și original),
-actul ce dovedește posesia detectorului de metale (copie și original),
-cazier judiciar (taxa de cazier nu se mai plătește)
-chitanța ce atesta plata sumei de 10 lei la trezorerie, nu la CEC cum scrie în lege (natura plații fiind taxa pentru licențe și tarife).
Autorizația se eliberează în mod normal în 10 zile. Informațiile complete le găsiți în Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004, pe care îl puteți download a mai jos.
          Utilizarea detectoarelor de metale este permisa după obținerea autorizației de deținere și numai în  afara zonelor de protecție arheologica – aici intrând situri arheologice, monumente istorice, zone reperate arheologic etc – informațiile complete le găsiți în Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pe care o puteți download a mai jos. Tot în acesta lege se reglementează descoperirile întâmplatoare ce pot avea loc, fie în urma forțelor naturii (alunecări teren, eroziune etc) fie ca rezultat al acțiunii omului; aici intrând și detecția de metale; mai exact obiectele de patrimoniu descoperite cu detectorul de metale trebuie predate în termen de maxim 72 de ore de la data descoperiri lor, primarului localității pe teritoriul căruia au fost descoperite, ca apoi acesta sa se le predea instituției îndreptățite din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.
         In legea 182/2000 republicata în 2008, la Art.49 se specifica  ca autorii descoperirilor întâmplatoare, care au predat, în condițiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa băneasca de 30% din valoarea bunului, calculata în momentul acordării recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepționala, se poate acorda și o bonificație suplimentara de pana la 15% din valoarea bunului. Pentru condițiile complete, puteți consulta legea mai jos.
        In Legea 422/2001 republicata în 2006 sunt specificate dimensiunea perimetrelor pentru protejarea zonelor cu importanta arheologica, cu alte cuvinte, se specifica aria de jur împrejurul unui obiectiv de importanta arheologica pe suprafața căruia sunt interzise activitățile ce pot pune în pericol integritate obiectivului, aici intrând si detecția de metale. Mai exact, se considera, zona, de protecție suprafața delimitata, cu o raza, de 100 m în localități urbane, 200 m în localității rurale si 500 m în afara localităților, măsurat, de la limita exterioara, de jur-împrejurul monumentului istoric.
     Cele mai multe zone in care se poate detecta aparțin statului roman, aici intrând – păduri, pășuni, dealuri si alte terenuri, pentru zone cu caracter privat detecția se va face doar după obținerea acordului din partea proprietarului, totodată exista anumite zone precum rezervații ale naturii unde efectuarea de excavații este interzisa, deci implicit și detecția de metale.”
Update_2:
Începând cu anul 2016, în anumite județe s-au confiscat detectoarele de metale cumpărate în vederea autorizării, datorita legislației neclare din acest punct de vedere. Le sugerez celor care vor sa își achiziționeze sau care primesc în donație detectoare de metale, în prealabil sa contacteze ofițerul de patrimoniu de care aparțin pentru a-l înștiința despre acest lucru și astfel, se vor evita aceste probleme.
Update_1:
Clarificări in ceea ce privește studiul zonelor care se doresc a fi detectate. Va rog citiți cu atenție pentru a nu avea neplăceri ulterioare.
1) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor in situri arheologice, in zonele de interes arheologic prioritar si in toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizarii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor
////ATENTIE se specifica situri arheologice RAN , ZIAP, ZPAR(zone cu patrimoniu arheologic reperat) si ZPAEI( zona cu patrimoniu arheologic evidentiata intamplator)2)patrimoniul arheologic reprezinta ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
1.siturile arheologice inscrise in Repertoriul arheologic national, cu exceptia celor distruse ori disparute, si siturile clasate in Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: asezari, necropole, structuri, constructii, grupuri de cladiri, precum si terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii
/////ATENTIE reprezinta RAN,LMI si terenuri cu POTENTIAL arheologic REPERAT (ZPAR)3)prin zona cu patrimoniu arheologic reperat se intelege terenul delimitat conform legii, in care urmeaza sa se efectueze cercetari arheologice pe baza informatiilor sau a studiilor stiintifice care atesta existenta subterana ori subacvatica de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national; pana la finalizarea cercetarii arheologice si luarea masurilor corespunzatoare de protectie si punere in valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protectie a siturilor arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt totodata si zone cu potential arheologic reperat
/////ATENTIE ce reprezinta ZPAR-ul pe baza unor informatii!!!!! studii stiintifice un teren este ZPAR deci descoperire unor fragmente de ceramic transforma terenul in ZPAR4)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta5)prin zona cu potential arheologic evidentiat intamplator se intelege terenul in care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidentiat, in mod neprevazut, ca urmare a:
1.actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata, cum ar fi: lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrari agricole, precum si alte tipuri de lucrari si cercetari efectuate subteran sau subacvatic;
2.actiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecari de teren, inundatii, eroziunea solului si altele, si in cazul carora este necesara o cercetare arheologica in vederea inregistrarii si valorificarii stiintifice a acestora.
///////ATENTIE descoperirile facute DM se incadreaza la ZPAEI

6)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta.

7)In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si delimitat conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate depasi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea cercetarii si stabilirii regimului de protejare

8)Pana la descarcarea de sarcina arheologica terenul care face obiectul cercetarii este protejat ca sit arheologic, conform legii

   In continuare va aduc la cunoștința procedurile legale care trebuiesc parcurse pentru a intra în posesia autorizație de deținere a detectorului de metale. Menționez faptul ca orice persoana fizica are dreptul de a deține și utiliza în condițiile legii mai multe detectoare de metale, inclusiv pinpointere, însa toate trebuiesc autorizate. Autorizația unui/unor detectoare de metale se poate emite pentru o singura persoana, deci dreptul de utilizare al acelui/acelor detectoare  ii revine doar acelei persoane.

Documente necesare la dosar, pentru autorizarea detectorului de metale.

– copie xerox BI / CI
– copie xerox factura de provenienta (sa aiba numele titularului autorizatiei, numar si serie de factura si de asemenea, sa fie trecuta si seria detectorului in aceasta factura)
– cazier judiciar luat in vederea obtinerii autorizatie de detinere detector metale ( 10 ron la trezorerie TIMBRU FISCAL DE 2 LEI – de retinut)
– taxa la trezorerie 10 ron ( taxa e sub numele de ” taxa obtinere autorizatie detinere si functionare”,  asa sa cereti).
– cererea o completati a politie in fata politistului , deci o puteti primi acolo, sau va puteti prezenta cu un model de cerere realizat mai jos, in acre completati acolo doar data.
   Pentru a realiza toți acești pași, trebuie sa aveți deja cumpărat detectorul (chiar dacă legea stipulează altfel), fiind singura modalitate de a realiza cererea care sa includă și seria acestuia. Va recomand ca depunerea dosarului complet sa o faceți în cel mai scurt timp posibil după primirea detectorului, pentru a nu naște suspiciuni de utilizare a acestuia în afara legii.

Totul durează intre jumate de ora si doua ore în funcție de distante si cozi. Sunați înainte de a face astea la secția de politie și luați legătura cu polițistul în cauza pentru a stabili eventuala întâlnire.

Probleme ce pot apărea in procesul de autorizare:
1. Plata taxei pentru eliberarea autorizației.
– plata nu se face la unitățile CEC după cum este stipulat in lege; plata se face la Trezorerie.
2. Detectorul nu are datele de identificare trecute pe factura (dar are totuși aceste date inscripționate pe el).
– solutia la aceasta problema este sa dati o declaratie pe propria raspundere la notar, prin care sa specificati faptul ca detectorul achizitionat prin factura numarul/data, are seria „x”
3. Functionarii trezoreriei nu stiu natura platii.
– nu exista natura definita pentru plata sumei de 10ron. Spuneti functionarilor ca natura obligatiei de plata este „taxe si tarife pentru licente”.

IMPORTANT: Pentru cei care doresc sa autorizeze detectoare cumpărate la mana a doua, sau primite cadou din afara tarii, în loc de factura (care nu exista), se va face o declarație notariala prin care sa se specifice modul de achiziție sau faptul ca a fost primit cadou de la…, în data de…. Aceasta declarație notariala va tine loc de factura la dosar.

Model cerere-tip pentru persoane fizice:

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………., domiciliat/domiciliată în localitatea ………………………………….., județul …………………………………, telefon …………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………….. nr. ………………, eliberat/eliberată de …………………………………….. la data de ……………, CNP …………………………….., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberați autorizația de deținere a detectorului de metale marca ……………………, seria ………….. nr. ………………….., pe care l-am cumpărat de la …………………………….., cu sediul în ……………………….., dovedind cu actul ……………………………………………………., urmând să-l folosesc la ……………………………………………… .
Menționez că am luat cunoștința de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și completată prin Legea nr. 462/2003.

Data întocmirii ……………… Semnătura ……………………

Model autorizație deținere detector de metal pentru persoanele fizice

AUTORIZAŢIE
de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele fizice

În baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru deţinerea detectorului de metale marca …………………………, seria ……………………, domnul/doamna ……………………………………………………………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………… nr. ……………….., eliberat/eliberată de …………………… la data de …………………, CNP ………………………………. .

Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
(Director general al Direcţiei Generale de
Poliţie a ….)

Nota: In cazul în care aveți nelămuriri sau probleme în cursul autorizării, puteți întreba aici și încerc sa va ajut cu sfaturi sau păreri. De asemenea, vizitați forumul http://www.detectiemetal.com și prin funcția „căutare” găsiți răspunsuri la multe întrebări in domeniu.

689 de gânduri despre „Detecție metale – legislație și acte necesare autorizării unui detector de metale

Adăugă-le pe ale tale

 1. Bună ziua!Pot cumpăra un detector de metale nou din străinătate și după ce l-am cumparat îl pot introduce in țara….nu voi avea probleme la vamă?Vă mulțumesc!

  1. Salut. De obicei nu sunt probleme la intrare in tara. Insa pentru autorizare trebuie sa vorbesti in prealabil cu ofiterul de patrimoniu din judetul de care apartii. Sunt unele judete in care se interpreteaza legea in defavoarea cetateanului.
   De asemenea, daca reusesti sa obtii factura care sa includa datele complete ale tale si seria detectorului ar fi de ajutor pentru autorizare.

 2. Salut ,
  Am o intrebare , la mine la tara este o biserica , nu este ceva in RAN pe langa ea , dar ea este pe lista monumentelor istorice, LMI. Este construita in 1790 si sunt niste legende locale legate de un haiduc de prin zona. Intrebarea este In afara gardului pot detecta?

 3. Bună ziua!Putem folosi același aparat detecție două persoane!Mai concret,soția mea e din Rep Moldova,cu autorizația aferentă îl poate folosi ?In Moldova?

  1. Buna ziua. Din cate stiu, detectia de metale in R. Moldova este interzisa. Oricum, autorizatia emisa in Romania este valabila doar pe teritoriul Romaniei si doar de catre cel pe numele caruia este emisa.

 4. Buna seara.Am cont pe detectiemetale.com dar am uitat parola.Cum pot să fac sa o recuperez? Id ul este Dragos 1979.Multumesc frumos.

 5. Si inca o intrebare.Am inteles ca in padurea Baneasa nu este interzisa detecția.In ce zona sa merg (sunt incepator Garrett ACE 250) sa pot gasi ceva tuburi de cartuse.Multumesc frumos

 6. Sunt nou in arta aceasta desi sunt colectionar de diferite piese si de foarte multa vreme imi doresc sa activez si in curand vine si momentul acesta dar am o intrebare unde sunt putin in dilema , dupa ce intru in legalitate cu actele pentru detector , pot merge oriunde pe teritoriul tarii(bineinteles exceptand teritoriile din legislatie) sau doar in raza judetului de resedinta unde voi plati taxa de autorizatie pentru detector ? Multumesc anticipat !

 7. Inca o intrebare , in cat timp se activeaza contul de pe detectiemetal.com , ieri am facut contul si pana acum nu am nici un raspuns dar nici in cont nu pot intra ..

   1. Daca esti din Oradea, ne putem intalni la expozitia de la Muzeul de Istoriei din Oradea – Complex Cultural. Sunt expuse piese din primul razboi mondial care apartin patrimoniului Asociatiei Prospectorii Istoriei.
    Vom fi acolo in zilele de 17-18 Aprilie, pe 18 fiind deschiderea expozitiei.

 8. Cum pot sa devin membru al asociației prospectorii istoriei? Am colecționat diferite chestii care as putea să le donez muzeului va rog trimiteți un răspuns.

  1. Buna ziua. Sunt doua variante:
   1. Puteti deveni membru activ: asta presupune taxa de inscriere 50 lei si cotizatia anuala de 100 lei, dupa completarea formularului de adeziune;
   2. Puteti deveni membru simpatizant, care nu implica nici taxa.
   In cazul unei eventuale donatii, se va semna un proces verbal, iar piesele respective vor fi expuse la expozitia permanenta muzeului API si in cele temporare din tara, care vor mai fi organizate, cu mentiunea donatorului si povestea pieselor.
   Va multumim pentru interesul acordat activitatilor noastre!
   Tel. 0747776144, Florin Bosoteanu

 9. Salut, sunt inafara tari, sunt stabilit de ceva anii aici, iar in concediu am sa vin in Romania doar pt o saptamana, cum as putea sa intru in posesia exemplarului pt autorizatie, sau ce ma indrumi sa fac, pt ca nu am timpul de 10 zile pt a elibera autorizatia? Si imi doresc mult sa fac dectetie in romania? ?
  Multumesc

  1. Salut. Intr-o zi poti depune dosarul complet, insa nu poti obtine atat de repede autorizatia.
   Termenul de aliberare a autorizatie de catre politia de patrimoniu este de 10 zile, putin probabil sa fie eliberata mai repede.
   Depunerea dosarului se poate face doar personal.

 10. Buna ziua. Fiul meu de 12 ani isi doreste un detector de metale. exista si ceva detectoare pe care le poti folosi fara autorizatie (in functie de parametrii)? El il percepe ca pe o jucarie. Multumesc.

  1. Buna ziua. Doar detectoare de jucarie, care se mai gasesc in comert la sectiunea Jucarii.
   Pentru autorizare, varsta minima este 18 ani, pentru detectoare din magazine specializate

 11. Salut ! As dori sa stiu daca si cat afecteaza zapada detectia de metale ?
  Eu am…incercat si…mi s-a parut ok (cel putin…aparent)…desi, sub zapada mai era si un strat subtire de zapada inghetata…

  Multumesc si… CRACIUN FERICIT ! 😉

  1. Salut. Zapada nu afecteaza detectia, doar grosimea ei reduce adancimea.
   Atunci cand pamantul e inghetat, recomand alegerea unei zone de padure, unde stratul vegetal nu lasa pamantul sa inghete.
   Sarbatori fericite !!!

 12. in afara de autorizarae detectorului daca sunt verificat in expeditie de cineva imi mai trebuie vre-o autorizare si cum stiu daca am voie sa caut intr-o padure sau rau

  1. Salut. Ai voie sa cauti in padurile private, recomand insa instiintarea celor de la ocolul silvic, in prealabil.
   Pentru padurile si terenurile private, trebuie cerut acordul proprietarului.

   1. Sunt pasionat de aceste chestii cu comori și bine înțeles ca am crescut unde sa găsit cloșca cu puii de aur și mai sunt unele legende care spun de niște comori și vreau să-mi încerc norocul. Un nr de tel care sa ma ajute cu unele informați găsesc? Sau pe cineva care sta în București sa esim la o cafea sa vb despre acestea?
    Mulțumesc și sper sa vb cu cineva sa ma îndrume

   2. Cumpararea unui detector special pentru a cauta comori duce de multe ori la renuntare, din cauza faptului ca in 99% din cazuri, descoperirile constau in sarme, cuie, conserve, etc.
    Apoi, de ce ai dori atat de mult sa gasesti o comoara? Pentru bani? Orice tezaur descoperit in pamant apartine statului…

  1. Salut. Nu are legatura zapada cu baleierea bobinei.
   Stratul de zăpadă influențează doar adâncimea detecției, nu și viteza de recuperare. Viteza de recuperare este în funcție de fiecare marca de detector în parte și este aceeași, indiferent de umiditate, zăpadă, etc.

 13. Salutare! Voi primi de la o cunostina un detector cumparat de la un targ de vechituri si nu are nicio factura sau un document care sa ateste faptul ca a fost achizitionat dintr-un magazin. Intrebarea mea este daca acel act notarial trebuie facut de mine sau de catre donator? Multumesc mult! 🙂

  1. salut. Actul notarial va trebui facut de tine, insa notarul, cel mai probabil, va fi de acord sa elibereze documentul doar cu semnatura donatorului. Deci va fi nevoie si de prezenta acestuia.
   Mai exista varianta unei declaratii notariale pe propria raspundere, prin care declari ca ai cuparat detectorul din targul x din tara y. Iti recomand sa ai o discutie, inainte de a primi detectorul, cu ofiterul de patrimoniu de care apartii.

   1. Multumesc mult pentru raspuns! Inca o intrebare, daca nu deranjeaza. Daca eu confectionez un detector de metale(profesional), cum pot intra in legalitate cu el? Sa pot produse, sa zicem, acel detector de metale pentru a putea comercializa. Trebuie sa ma leg de OSIM sau am nevoie doar de un SRL pentru comercializare?
    Multumesc anticipat!

   2. Pentru a produce unul pentru folosinta proprie, trebuie doar un pre acord obtinut de la of. de patrimoniu, inainte de a-l face.
    Pentru comercializare, in afara de actele necesare oricarui comerciant, mai ai nevoie de o autorizatie de comercializare detectoare de metale.

 14. Pentru Bucuresti:
  Program : MIERCURI 09:00-12:00
  Adresa: Strada Eforie 3-5 sector 5
  Dosarul pentru eliberarea autorizatiei de detinere a detectorului de metale se depune la:
  D.G.P.M.B.–Serviciul de Investigatii Criminale telefon 0213112021 interior 33811
  *Sa aveti la dumneavoastra si detectorul de metale achizitionat pentru verificarea corectitudinii inregistrarilor din factura.
  Autorizatia se elibereaza in termen de 10 zile.

  1. Doar obiectele comune, care nu sunt foarte vechi sau foarte rare, indiferent de material.
   Pentru obiectele care nu stii ce reprezinta, cel mai bine trimise poze la DJC pentru identificare. Sau pe grupurile de profil, unde pit ajuta la identificare colegii.

 15. salut, am si eu o lamurire. legea spune ca ” obiectele de patrimoniu descoperite cu detectorul de metale trebuie predate în termen de maxim 72 de ore de la data descoperiri lor” . Intrebarea logica e cine decide care dintre obiectele descoperite sunt „de patrimoniu” . Eu am vb cu ofiterul de la patrimoniu de la mine din judet in vederea autorizarii si tipul incerca in fel si chip sa ma descurajeze sa-mi achizitionez un detector. Printre tot ce a zis, notez faptul ca, conform d-lui, orice descoperire oricat de mica ar trebui declarata pentru ca si un cui cat de mic poate avea valoare istorica si numai un arheolog/mozeograf autorizat poate decide asta. Ei bine, este oarecare logica in spusele lui.

  Acum, nimeni nu face si nu o sa faca asta pentru ca nici muzeografii nu-si vor pierde timpul sa mearga la fiecare cui descoperit, insa legea pare facuta sa fie impotriva detectorilor. Practic, trebuie sa declari orice descoperire oricat de mica si nesemnificativa si nefacand asta incalci legea si daca vrea cineva sa te infunde o poate face si pentru un cui, un glonte vechi pe care il ai asupra ta.

  Sunteti de acord sau are cineva argumente concrete sa contrazica aceasta afirmatie ?

  Multumesc pt opinii.

  1. In aceasta situatie, dreptatea este de partea arheologilor, insa se refera doar la obiectele descoperite pentru care nu exista un indiciu clar despre ce reprezinta si daca exista vreo posibilitate sa fie destul de vechi pentru a fi de interes patrimonial.
   Pe Facebook avem in administrare grupuri de discutii, unde se pot prezenta descoperirile, iar unul dintre aceste grupuri este „Detectie metale – ajutor ID”, creat pentru identificarea obiectelor necunoscute de catre cei care au cunostinte, inclusiv arheologii prezenti acolo. Bineinteles, identificarea trebuie facuta in termenul de 72 de ore de la descoperire pana la predare, daca este cazul.
   Orice obiect, inclusiv cuiele, prezinta anumite tipologii, care le incadreaza intr-o perioada de timp.
   Alta varianta este trimiterea pozelor cu obiectul + detalii dimensionale si locul descoperirii, la Directia Judeteaza de Cultura din judetul respectiv, sau unui arheolog din judet, pentru a primi confirmarea sau infirmarea importantei istorice a obiectului.
   Succes!

   1. Sugestiile tale sunt de ajutor insa, in realitate, probabil ca in 90% din cazuri nu vei putea obtine un raspuns/confirmare si sa si predai obiectul in cele 72 de ore. In plus, legea e lege si orice ar spune cineva pe Facebook, oricata experienta ar avea, aceste pareri nu au valoare juridica. Deci, atat timp cat obiectul (cuiul) nu este predat si analizat de un arheolog in 72 de ore si il pastrezi asupra ta, suntem de acord ca poti fi acuzat oricand de detinere ilegala de obiecte de patrimoniu chiar si pentru un (simplu) cui ? Vreau sa fiu contient de riscurile la care ma expun inainte de a incepe aceasta activitate.

 16. Salut
  Doresc sa cumpar un detector de metale din afara tari . Acest lucru este o problema in obtinerea autorizatiei ?
  Va Multumesc !

 17. Salut
  Doresc sa cumpar un Garrett Ace 300i(300euro),exista o oferta cu bobina Karma(350euro),
  intrebarea mea este daca merita varianta cu bobina Karma,ar fi mai buna decat cea originala?
  Se poate sa imi activati contul pe detectiemetal.com l-am facut de cateva zile si nu a fost activat.
  Este pe numele:Szedi74
  Multumesc.

  1. Salut. Da, varianta cu bobina Karma e mai convenabila, avand in vedere ca este mai mare si creste adancimea si suprafata de detectie, iar o bobina noua este undeva pe la 100 EURO.
   Am activat contul, bine ai venit pe forum!

   1. Multumesc pentru raspuns,
    da,ma refer la Long Range Locator,care este definit in wikipedia foarte clar,ar fi culmea sa se necesite autorizare pentru detectii radiestezice

   2. Si eu tot la acest aparat ma refeream.
    Greu de crezut, însă unii ar putea considera asta, Nu cunosc nici un caz de autorizare pentru astfel de dispozitiv.

 18. Buna ziua
  Am si eu o intrebare.Nu posedez buletin romanesc.(am buletin de alta tara)
  Am dreptul sa detectez in Romania?
  Multumesc

  1. Conform legislatiei, cel care cere autorizatia de detinere a detectorului de metale trebui sa fie cetatean roman, cu domiciliul in Romania.
   Au fost cazuri de cereri de persoane fizice, insa nu cunosc finalitatea. Poti vorbi cu ofiterul de patrimoniu de unde apartii, daca ai o adresa de flotant in vre-un judet

 19. Pratmin, ce parere ai de detectorul de metale Detech Chaser 14 kHz cu bobina SEF Pro 12×10”. Costa 710 €. Isi merita pretul sau recomanzi un alt detector la specificatii similare, dar pret mai mic?
  O seara buna si multumesc anticipat!

  1. Cheaser e un detector supraevaluat, singurul cu ecran de la Detech, nu prea reusit insa. La pret mai mic recomand Tecnetics T2 Ltd, Fisher F44, Garret AT Max si din gama Minelab Equinox.
   Pentru oricare din acestea, sa aiba bobina medie, 10-12”
   Succes in alegere!

 20. Buna ziua,am cumparat un detector ( TITAN GER 400)aveti cunostinta de acest detector,este asa cum il prezinta sau am luat teapa.Si inca o intrebare,formularul de unde trebuie sal cer ?Va multumesc in anticipo.

  1. De fapt este un locator, nu un detector de metale. Sper ca nu a fost prea scump. Nici nu exista legislatie pentru acest tip de „aparate”, rezultatele nu au fost pana acum explicate stiintific. De fapt nici nu exista rezultate reale, doar un marketing exagerat si de prost gust, pentru aceste locatoare.
   De fapt, acestea sunt o varianta scumpa a nuielelor de alun, pe care le foloseau cautatorii de apa sau de comori in trecut…
   Parerea mea, nu vei avea nici o satisfactie folosind asa ceva in teren.

   1. ufff… cu banii astia luai un detector de ultima tehnologie, sau chiar un georadar, daca istoria este intr-adevar o pasiune.
    Este punctul meu personal de vedere, insa in cazul locatoarelor, nu ma pot pronunta pozitiv in lipsa unor confirmari stiintifice.
    Oricum, succes! Iar daca reusesti sa faci descoperiri cu acest aparat, te rog sa le faci publice. Seara frumoasa!

  1. Salut. Bobinele sunt de regula rezistente la apa, deci nu este necesar.
   Nu afecteaza cu nimic detectia, decat in cazul in care se aduna in incretiturile formate pamant cu mici bucati metalice.
   Pentru protectia la socuri exista protectii speciale pentru bobina.

   1. Stiu, nu-i problema cu apa…ma gandeam la protectia impotriva…noroiului, mizeriei, zapezii…
    Am vazut la cineva ca avea bobina „invelita” si…;-/

    Multumesc !

 21. Buna ziua!
  Intentionez sa cumpar un detector din China , MD3010II sau MD 4060 . (aproximativ 70$- in tara pretul e 150-200 E, deci sa zicem ca ar merita deranjul sa il iau direct din China)
  Ideea e ca vanzatorul zice ca nu are numar de serie, exista riscul sa fie oprit la vama sau sa nu ma pot autoriza daca nu are serie?
  Multumesc!

  1. Salut. Se poate autoriza, au mai fost cazuri in care s-a lipit un autocolant in compartimentul bateriilor cu o serie random. Acum, depinde si de judet. Intreaba ofiterul de patrimoniu daca nu trebuie preautorizare. In acest caz, va trebui o factura proforma care sa includa si seria aparatului.
   Problema este calitatea aparatului (foarte slaba) si imposibilitatea efectuarii serviceului. Nu recomand detectoarele chinezesti.

   1. Ok. Multumesc!. Ideea e ca nu vreau sa cheltuii mai mult de 100 E pe detector deoarece incerc cu el sa scot copilul din casa (parea interesat de asa ceva si ma gandeam ca poate il conving sa mai iesim in aer liber) . Recomanzi altceva in bugetul asta? Daca cu timpul o sa dezvolte o pasiune clara pentru asa ceva atunci ok cumpar ceva mai calitativ, dar acum nu cautam aur ci cuie prin padure sa facem miscare.

    Referitor la autocolantul cu serie de unde si cine il lipeste?

    Multumesc!

   2. Chiar si asa, nu poti intretine o pasiune decat cu descoperiri, chiar daca nu sunt cele mai importante. Sa se strice detectorul rapid inseamna o „frangere a elanului”.
    Cel mai ieftin detector bun este Garret Ace 150 (nu stiu cat mai este, poti incerca pe rodetectors.com)
    In cazul in care te hotarasti la cel chinezesc, poti printa o folie autoadeziva cu un s/n gen s/n 345654678 si o lipesti in momentul in care ajunge detectorul. Mai este insa o problema prin faptul ca pe factura ar trebui sa fie trecuta si seria detectorului, ceea ce chinezii nu fac.

 22. Buna seara,am fost vineri la politie cu acel locator (TITAN GER 400)si ofiterul sa uitat la el mia zis cai un detector nu locator,pina aici e ok,mi zis sa vin luni pentru-ca trebuia sa mearga pe teren ,mam dus luni mia zis sa vin astazi am fost astazi ,cei de la informati miau zis sai las un numar de telefon ca ma suna el ,pareria voastra ce ar insemna asta si ce as putea face in cazul asta,pentru a obtine autorizatia.

  1. Salut Cristian. Spune-i ca nu este detector de metale. Daca nu crede, punei-l in mana si porneste-l in fata unui obiect metalic.
   Probabil vrea sa studieze intre timp…

   1. Buna,acest aparat are 3 antene iar cia care este pentru metale suna dar,numai la metal care este de mai multi ani ingropat in pamint,lam incercat in casa la temelie,in manualul de utilizare scrie ca capteaza pina la o distanta de 2500 mt ,ma gindeam ca acestai motivul pe care refuza sa ma primeasca in audienta ,multumesc pentru raspuns.

   1. Buna ziua. Va rog sa activati contul TommyLee pe forum DetectieMetal.com
    Va multumesc.

 23. salut Pratmin. felicitari pt ceea ce faci ! am si eu o rugaminte . nu stiu ce sa aleg intre un equinox 800 si un xp deus .cel din urma e ff usor iar celalalt are f multe rewiuri ok. sunt la inceput , consider ca adincimea ar trebui sa fie un criteriu destul de important in alegerea unui detector. oare am ales ce trebuie , sau imi recomanzi altceva , chiar daca e putin mai scump . merci anticipat .

  1. Salut Sorin. Mulțumesc pentru aprecieri.
   Este foarte grea alegerea intre cele doua, ambele sunt detectoare de top. Sincer, eu as merge pe Equinox, însa e doar intuiție, nu pot spune de ce.
   Eu am de 7 ani Fisher F5 și următorul detector va fi cel mai probabil noua varianta de Fisher F75, însă doar pentru ca m-am obișnuit și am încredere în marca asta.
   Iar în legătură cu adâncimea, părerea mea este ca diferențele de adâncime la diferite detectoare/bobine din aceeași gama de preț sunt nesemnificative, de aceea eu aleg discriminarea si viteza de recuperare ca cele mai importante atuuri.
   Succes in alegere!

   1. multumesc mult pt raspuns .Apreciez . dau o bere cand ajungi prin Timisoara, sau cazare la hotelul nostru, daca ai nevoie. Sunt de incredere magazinele din bucuresti , pt ca am vazut preturi destul de variate , si am auzit ca ar putea fi si copii chinezesti? imi recomanzi unul ?

   2. multumesc mult pt raspuns .Apreciez . dau o bere cand ajungi prin Timisoara, sau cazare la hotelul nostru, daca ai nevoie. Sunt de incredere magazinele din bucuresti , pt ca am vazut preturi destul de variate , si am auzit ca ar putea fi si copii chinezesti? imi recomanzi unul ?

 24. Salut .

  Cand ar trebui sa NU „dau notch” pe „foil” si…treapta urmatoare (chiar inainte de Al)…daca acestea doua indica…”gunoaie” ? si…
  Cand ar trebui sa dau ‘discriminare’ pe fier…?

  Multumesc .

  1. Salut Tudor.
   Eu de obicei merg fara discriminare, avand in vedere ca zona de detectie este preponderent zona de front primul razboi mondial.
   Dupa parerea mea, toate semnalele pot „ascunde” un obiect interesant, chiar daca foil este de cele mai multe ori exact cum se numeste 🙂 Insa sunt cazuri in care la acelasi semnal de foil, poate fi de exemplu o verigheta din aur. La fel si cele mai inalte, se pot ascunde monede, crucifixe, etc. Deci e greu sa iti dau un sfat. Cel mai bine cunosti astfel de semnale si daca merita sapate doar dupa ce iti cunosti foarte bine detectorul si – bineinteles – dupa ce sapi sute de gropi din care scoti gunoaie…

   1. Da…cred ca depinde foarte mult de zona…! Eu totdeauna dau senzitivitatea la maxim si…merg fara discriminare ! Totusi…data trecuta am incercat…ce am zis mai sus (notch pe cele doua ‘trepte’…) si…parca a mers mai bine (am ‘experienta’ cu ceva ‘folii’ de ciocolata si tigari…iar semnale ‘inalte’ – 70 si ceva spre 80… si foarte ‘pregnante’ m-au ‘rasplatit’ cu ceva…capace de borcane… ;-))
    …si la mine e zona de razboi…dar si…poluata cu gunoi (‘modern’; nu foarte tare dar…enervant). Era un timp cand gaseam capace ‘de bere’…pana mi-am dat seama ca, cel putin unele, ar putea fi „de atunci” (de obicei de la sticle de apa minerala…), DAR…cum sa stiu care e gunoi si care nu…? ;-/

    Eu cred ca ‘cele 2 trepte’ sunt pentru terenuri/zone…’specifice’, foarte bine ‘determinate’…

   2. Exact, depinde de zona. Eu de obicei evit o zona care se demonstreaza ca a fost infestata cu gunoaie moderne. Asta pentru a-mi pastra energia pentru alte zone care merita.
    Singurele coserve care nu imi dosplac sunt cele din ww1. Pentru sunt o dovada ca in acea zona s-a campat sau au stat soldatii mai mult, deci posibil sa fie si ceva frumos pe langa.
    Nu stiu ce detector ai, dar nu cred ca poti da Notch la semnale mai mari de 80.

 25. Salut.As vrea sa imi achiziționez un detector de metale m-am gândit la un Relic Striker.Ce zici e greu de lucrat cu el ca incepator?

 26. Buna ziua astazi am inceput actele pentru autorizatie sunt din Babadag jud Tulcea am un garret 300ace i ati putea sa imi dati niste sfaturi multumesc

  1. Salut Valentin,
   Pentru sfaturi in ceea ce priveste modelul de detector, te poti inscrie pe forumul http://www.detectiemetal.com sau pe grupurile de facebook detectiemetal.
   Acolo sunt discutii directe si poate gasesti si colegi din zona ta.
   Succes si te asteptam cu descoperiri interesante!

 27. Buna ziua! As dori sa achizitionez un detector. Puteti sa-mi dati un sfat? Intre ACE 300i si ACE 400i ambele de la Garrett ce ati recomanda? Ambele ar fi la oferta cu sonda Karma. Va multumesc!

 28. Buna ziua!
  Am achzitionat un detector din afara UE. La vama cand au vazut ce e in colet desi am factura, au zis ca nu imi da produsul pana nu obtin o „confirmare” de la potitie ca pot ridica coletul, au zis sa fac poze la aparat si impreuna cu manualul detectorului sa merg la politie. Nu am gasit ofiterul de patrimoniu sa discut cu el, dar din cate am inteles nu imi da autorizatie fara sa am detectorul cu mine. Aveti idea pe cine sa caut la politie si ca sa ii cer? . Tin sa precizez ca sunt din Bacau.

  1. salut.
   Mergi cu actele detectorului (macar copii), sa ai seria, la ofiterul de patrimoniu, este posibil sa iti dea o preautorizare (chiar asa sa-i spui).
   Dupa poti ridica coletul in baza acesteia si incepi procedura standard de autorizare.
   Despre ce judet e vorba?
   Succes!

   1. In Bacau ar trebui sa fie ok.
    Ofiterul de patrimoniu este dl. Leaua. Mergi la IPG si vorbeste cu el, explica-i situatia si specifica ca l-ai cumparat in vederea autorizarii.

  1. Salut.
   Intotdeauna sap dupa fierul mare, fierul lung si cel adanc.
   De asemenea, in functie de detector, difera sunetul si pentru fierul mic si cu forme regulate (ascutit sau rotund), care merita sapat.

   1. Da…inteleg..DAR…ma refer la…’valorile’ „afisate”…adica..sa zic…”pana la 10 nu sap, de la zece…vad eu…” 😉

   2. Valoarea de pe ecran nu iti arata si valoarea fierului. In functie de detector, sunetul este cel care face diferenta de obicei. Iar daca sunetul nu este diferentiat deloc dupa marime, poti folosi pinpointerul detectorului pentru a stabili marimea si eventual si forma.

 29. Buna ,
  daca il cumpar in Germania pot sa-l inscriu in Romania daca titularul este cetatean german .
  Multumesc.

  1. Salut.
   Una din conditiile pentru obtinerea autorizatiei este ca cel autorizat sa fie cetatean roman, cu domiciliul in Romania.
   Pentru a vedea daca se pot face exceptii, poti discuta direct cu ofiterul de patrimoniu din judetul in care ai domiciliul in Romania.

 30. Buna ziua ! Daca vreau sa cumpar o bobina sau sonda Karma, si aia necesita autorizatie ? Ca am un detector Garrett Ace la care am autorizatie deja .. Intrebarea e daca trebuie autorizatie si pentru bobina Karma separat ????

 31. Am cumparat un detector de metale de pe aliexpres. Si nu pot momentan sa il ingrgistrez pe numele meu ca nu sunt eu pe factura .am facut comanda la o amica …acum trb sa il inregistreze amica mea ca dupaia samil doneze mie si dupaia sal inregistrez eu ….

  1. Aceasta este o situatie mai putin placuta din cauza legislatiei neclare din Romania.
   O solutie ar fi o declaratie pe proprie raspundere la notariat, in care se specifica situartia reala si care va tine loc de factura, pe numele tau.

  2. Incerca sa vorbesti cu chinezul sa modifice factura pe numele tau. Ii zici ca nu poti altfel sa il ridici de la Vama si e posibil sa modifice factura. Pana la urma nu conteaza cine face plata important e cumparatorul, apoi o sa fie ceva munca de lamurire la vama deoarece coletul e pe un nume si fatura pe altul dar merita sa incerci. Faza e ca la vama nu prea iti da detectorul decat daca ai autorizatie sau hartie de la politie ca poti ridica coletul in vederea autorizarii, dar depinde probabil si de vamesi cum vad ei situatia.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: