Detecție metale – legislație și acte necesare autorizării unui detector de metale


   Prin acest articol mi-am propus sa dau o mana de ajutor celor care doresc sa cunoască mai multe despre acest hobby și posibilitatea de a-l practica în conformitate cu legislația în vigoare.

   Pentru început, este necesar sa cunoașteți aceasta legislație, iar mai jos găsiți extrase care se refera strict la detecția de metale, drepturile și obligațiile celor care dețin autorizație pentru detectorul de metale și nu în ultimul rand, care sunt pedepsele pentru cei care utilizează un detector fără sa dețină autorizație.

Legislația României privind deținerea și folosirea detectoarelor de metale

        ” In tara noastră deținerea și utilizarea detectoarelor de metale de către persoane fizice sau juridice este reglementata de următoarele legi: Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, Legea 182/2000 republicata în 2008 și Legea 422/2001 republicata în 2006.
          Pe scurt, obținerea autorizației de deținere a detectoarelor de metale se face prin depunerea unei cereri tip la Inspectoratul Județean de Politie (Serviciul de Investigații Criminale) în raza căruia aveți domiciliul, împreuna cu următoarele acte:
-act de identitate (copie și original),
-actul ce dovedește posesia detectorului de metale (copie și original),
-cazier judiciar (taxa de cazier nu se mai plătește)
-chitanța ce atesta plata sumei de 10 lei la trezorerie, nu la CEC cum scrie în lege (natura plații fiind taxa pentru licențe și tarife).
Autorizația se eliberează în mod normal în 10 zile. Informațiile complete le găsiți în Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004, pe care îl puteți download a mai jos.
          Utilizarea detectoarelor de metale este permisa după obținerea autorizației de deținere și numai în  afara zonelor de protecție arheologica – aici intrând situri arheologice, monumente istorice, zone reperate arheologic etc – informațiile complete le găsiți în Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pe care o puteți download a mai jos. Tot în acesta lege se reglementează descoperirile întâmplatoare ce pot avea loc, fie în urma forțelor naturii (alunecări teren, eroziune etc) fie ca rezultat al acțiunii omului; aici intrând și detecția de metale; mai exact obiectele de patrimoniu descoperite cu detectorul de metale trebuie predate în termen de maxim 72 de ore de la data descoperiri lor, primarului localității pe teritoriul căruia au fost descoperite, ca apoi acesta sa se le predea instituției îndreptățite din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.
         In legea 182/2000 republicata în 2008, la Art.49 se specifica  ca autorii descoperirilor întâmplatoare, care au predat, în condițiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa băneasca de 30% din valoarea bunului, calculata în momentul acordării recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepționala, se poate acorda și o bonificație suplimentara de pana la 15% din valoarea bunului. Pentru condițiile complete, puteți consulta legea mai jos.
        In Legea 422/2001 republicata în 2006 sunt specificate dimensiunea perimetrelor pentru protejarea zonelor cu importanta arheologica, cu alte cuvinte, se specifica aria de jur împrejurul unui obiectiv de importanta arheologica pe suprafața căruia sunt interzise activitățile ce pot pune în pericol integritate obiectivului, aici intrând si detecția de metale. Mai exact, se considera, zona, de protecție suprafața delimitata, cu o raza, de 100 m în localități urbane, 200 m în localității rurale si 500 m în afara localităților, măsurat, de la limita exterioara, de jur-împrejurul monumentului istoric.
     Cele mai multe zone in care se poate detecta aparțin statului roman, aici intrând – păduri, pășuni, dealuri si alte terenuri, pentru zone cu caracter privat detecția se va face doar după obținerea acordului din partea proprietarului, totodată exista anumite zone precum rezervații ale naturii unde efectuarea de excavații este interzisa, deci implicit și detecția de metale.”
Update_2:
Începând cu anul 2016, în anumite județe s-au confiscat detectoarele de metale cumpărate în vederea autorizării, datorita legislației neclare din acest punct de vedere. Le sugerez celor care vor sa își achiziționeze sau care primesc în donație detectoare de metale, în prealabil sa contacteze ofițerul de patrimoniu de care aparțin pentru a-l înștiința despre acest lucru și astfel, se vor evita aceste probleme.
Update_1:
Clarificări in ceea ce privește studiul zonelor care se doresc a fi detectate. Va rog citiți cu atenție pentru a nu avea neplăceri ulterioare.
1) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor in situri arheologice, in zonele de interes arheologic prioritar si in toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizarii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor
////ATENTIE se specifica situri arheologice RAN , ZIAP, ZPAR(zone cu patrimoniu arheologic reperat) si ZPAEI( zona cu patrimoniu arheologic evidentiata intamplator)2)patrimoniul arheologic reprezinta ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
1.siturile arheologice inscrise in Repertoriul arheologic national, cu exceptia celor distruse ori disparute, si siturile clasate in Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: asezari, necropole, structuri, constructii, grupuri de cladiri, precum si terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii
/////ATENTIE reprezinta RAN,LMI si terenuri cu POTENTIAL arheologic REPERAT (ZPAR)3)prin zona cu patrimoniu arheologic reperat se intelege terenul delimitat conform legii, in care urmeaza sa se efectueze cercetari arheologice pe baza informatiilor sau a studiilor stiintifice care atesta existenta subterana ori subacvatica de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national; pana la finalizarea cercetarii arheologice si luarea masurilor corespunzatoare de protectie si punere in valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protectie a siturilor arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt totodata si zone cu potential arheologic reperat
/////ATENTIE ce reprezinta ZPAR-ul pe baza unor informatii!!!!! studii stiintifice un teren este ZPAR deci descoperire unor fragmente de ceramic transforma terenul in ZPAR4)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta5)prin zona cu potential arheologic evidentiat intamplator se intelege terenul in care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidentiat, in mod neprevazut, ca urmare a:
1.actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata, cum ar fi: lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrari agricole, precum si alte tipuri de lucrari si cercetari efectuate subteran sau subacvatic;
2.actiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecari de teren, inundatii, eroziunea solului si altele, si in cazul carora este necesara o cercetare arheologica in vederea inregistrarii si valorificarii stiintifice a acestora.
///////ATENTIE descoperirile facute DM se incadreaza la ZPAEI

6)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta.

7)In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si delimitat conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate depasi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea cercetarii si stabilirii regimului de protejare

8)Pana la descarcarea de sarcina arheologica terenul care face obiectul cercetarii este protejat ca sit arheologic, conform legii

   In continuare va aduc la cunoștința procedurile legale care trebuiesc parcurse pentru a intra în posesia autorizație de deținere a detectorului de metale. Menționez faptul ca orice persoana fizica are dreptul de a deține și utiliza în condițiile legii mai multe detectoare de metale, inclusiv pinpointere, însa toate trebuiesc autorizate. Autorizația unui/unor detectoare de metale se poate emite pentru o singura persoana, deci dreptul de utilizare al acelui/acelor detectoare  ii revine doar acelei persoane.

Documente necesare la dosar, pentru autorizarea detectorului de metale.

– copie xerox BI / CI
– copie xerox factura de provenienta (sa aiba numele titularului autorizatiei, numar si serie de factura si de asemenea, sa fie trecuta si seria detectorului in aceasta factura)
– cazier judiciar luat in vederea obtinerii autorizatie de detinere detector metale ( 10 ron la trezorerie TIMBRU FISCAL DE 2 LEI – de retinut)
– taxa la trezorerie 10 ron ( taxa e sub numele de ” taxa obtinere autorizatie detinere si functionare”,  asa sa cereti).
– cererea o completati a politie in fata politistului , deci o puteti primi acolo, sau va puteti prezenta cu un model de cerere realizat mai jos, in acre completati acolo doar data.
   Pentru a realiza toți acești pași, trebuie sa aveți deja cumpărat detectorul (chiar dacă legea stipulează altfel), fiind singura modalitate de a realiza cererea care sa includă și seria acestuia. Va recomand ca depunerea dosarului complet sa o faceți în cel mai scurt timp posibil după primirea detectorului, pentru a nu naște suspiciuni de utilizare a acestuia în afara legii.

Totul durează intre jumate de ora si doua ore în funcție de distante si cozi. Sunați înainte de a face astea la secția de politie și luați legătura cu polițistul în cauza pentru a stabili eventuala întâlnire.

Probleme ce pot apărea in procesul de autorizare:
1. Plata taxei pentru eliberarea autorizației.
– plata nu se face la unitățile CEC după cum este stipulat in lege; plata se face la Trezorerie.
2. Detectorul nu are datele de identificare trecute pe factura (dar are totuși aceste date inscripționate pe el).
– solutia la aceasta problema este sa dati o declaratie pe propria raspundere la notar, prin care sa specificati faptul ca detectorul achizitionat prin factura numarul/data, are seria „x”
3. Functionarii trezoreriei nu stiu natura platii.
– nu exista natura definita pentru plata sumei de 10ron. Spuneti functionarilor ca natura obligatiei de plata este „taxe si tarife pentru licente”.

IMPORTANT: Pentru cei care doresc sa autorizeze detectoare cumpărate la mana a doua, sau primite cadou din afara tarii, în loc de factura (care nu exista), se va face o declarație notariala prin care sa se specifice modul de achiziție sau faptul ca a fost primit cadou de la…, în data de…. Aceasta declarație notariala va tine loc de factura la dosar.

Model cerere-tip pentru persoane fizice:

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………., domiciliat/domiciliată în localitatea ………………………………….., județul …………………………………, telefon …………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………….. nr. ………………, eliberat/eliberată de …………………………………….. la data de ……………, CNP …………………………….., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberați autorizația de deținere a detectorului de metale marca ……………………, seria ………….. nr. ………………….., pe care l-am cumpărat de la …………………………….., cu sediul în ……………………….., dovedind cu actul ……………………………………………………., urmând să-l folosesc la ……………………………………………… .
Menționez că am luat cunoștința de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și completată prin Legea nr. 462/2003.

Data întocmirii ……………… Semnătura ……………………

Model autorizație deținere detector de metal pentru persoanele fizice

AUTORIZAŢIE
de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele fizice

În baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru deţinerea detectorului de metale marca …………………………, seria ……………………, domnul/doamna ……………………………………………………………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………… nr. ……………….., eliberat/eliberată de …………………… la data de …………………, CNP ………………………………. .

Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
(Director general al Direcţiei Generale de
Poliţie a ….)

Nota: In cazul în care aveți nelămuriri sau probleme în cursul autorizării, puteți întreba aici și încerc sa va ajut cu sfaturi sau păreri. De asemenea, vizitați forumul http://www.detectiemetal.com și prin funcția „căutare” găsiți răspunsuri la multe întrebări in domeniu.

689 de gânduri despre „Detecție metale – legislație și acte necesare autorizării unui detector de metale

Adăugă-le pe ale tale

 1. Salut!
  Am 15 ani
  Acolo unde scrie Subsemnatul/Subsemnata……Am voie sa.mi trec numele meu sau al parintelui?

   1. en verdad es lo que pretendo . soy español y aparte que aqui esta todo muy buscado, no es legal, quisiera probar en las orillas del danubio ,mi intencion es contribuir con mis hayazgos y dar ubicacion de los mismos, es mi hooby y mi pasion, y si tubiera derecho a alguna recompensa podria seguir financiando mi abentura, gracias un saludo

   2. Hola. Para utilizar el detector de metales en Rumanía, es necesario obtener la autorización. Desafortunadamente, para obtener la autorización de la policía de patrimonio, debes ser ciudadano romano.
    Por el momento, no se han otorgado más recompensas por detectores autorizados desde el año pasado

   3. se merita sa cumpar si sa autorizez Detector de metale DURAMAXX, impermeabil 16.5 cm 1.5 m la 250 ron de pe net? sau nu sunt decat de ,,amuzament,,?

   4. Salut. Acelea sunt mai mult jucarii, nu se incadreaza nici in gama „entry level”. Cel mai ieftin detector pe care il pot recomanda este Garret Ace 150.

 2. Salut. La multi ani ! 😉

  Ce semnale (eventual valori Target ID…) ar trebui sa ignor (desi e foarte greu…avand in vedere „infernul” de semnale ‘pe fier’ pe care il ‘intalnesc’ tot timpul…deci, nu merg 1m fara sa am semnale pe fier) pentru a nu (mai) scoate schije ? 😉

  Multumesc .

  1. Salut! Depinde mult de detector, sa poti aborda situatiile diferit: sonor, nivel discriminare sau fara, folosirea pinpointerului detectorului, etc. Una peste alta, experienta in teren e cel mai bun invatator 🙂

 3. Hola.nuestra pasión es explotar la tierra con mi detector de metales . nos encanta recorrer los lados de los ríos que siempre han tenido civilizaciones antiguas y nuestra intenciones es poder conseguir autorización para poder hacerlo. Sin animo de lucro.y nos encantaría dar ubicación de los hayazgos y entregarlos en los estamentos oportunos . para poder colaborar en documentar la historia de las zonas en que nos dejen ejercer.

 4. Salut am si eu o intrebare . Am cumparat un detector de metale se numeste garrett 300i. Este bun de ceva sau am dat bani degeaba pe el.

  1. Salut. Este un detector bun, de generatie noua. Sunt si mai bune decat el, insa avand in vedere ca s-au descoperit tezaure cu cele mai slabe (Ace 150 si Ace 250), pot spune ca ai facut o achizitie buna.
   Pentru a descoperi ceva important, 90% tine de studiu si noroc… Succes!

 5. Salut . Din experienta…ce semnale ar trebui „evitate” (adica ”Nu merita efortul…” si treci mai departe…) ? Poti da un 1-2 exemple ? Multumesc .

  1. Salut. 1 Semnale „scurte”, intrerupte, pe lungime mai mare, cu valoarea variabila, inseamna de obicei sarma sau cuie imprastiate; 2. Folia pentru care am sapat a fost mereu folie de ciocolata sau pachete de tigari.

 6. Salutare tuturor.Is la achizitia primului detector si as dori ,daca se poate,sa stiu de la cei care le au incercat ,care dintre cele doua este mai ok pt. un incepator : https://rodetectors.com/detectoare-de-metale-ro/garrett-ro-detectoare-de-metale/garrett-euroace-karma-coil-6-cadouri sau https://rodetectors.com/detectoare-de-metale-ro/garrett-ro-detectoare-de-metale/Garrett-300i-Sonda-Karma-6-cadouri-livrare-gratuita Pe care m-ati sfatui sa il aleg ca un prim detector. Va multumesc anticipat pentru raspunsurile acordate!

   1. Depinde de moneda. Iti recomand sa vezi mai multe filmulete cu acest detector pe youtube, facute de cei care nu au interes sa vanda detectoare. Sunt si multe minciuni facute publice.

  1. Diferenta de pret este destul de mare (Macro Racer are un pret de baza de 700 EUR, acum cu reducere am vazut). Din acest motiv, recomand Macro Racer, avand in cedere si faptul ca este mai versatil si cu caracteristici foarte bune.

   1. De 2 luni încerc sa cumpăr un detector nu eram hotărât ce sa iau ,acum m-am hotărât mâine ma duc să-l iau bineînțeles macro racer multumesc pentru informație 👍

   2. Bună ziua,
    Pot obține o hartă cu coordonate GPS pentru a ști dacă in zona în care vreau să fac detecție este permisă?
    Avem vreo aplicație android?
    Mulțumesc!

   3. Sunt colegi si specialisti care si-au aratat intentia de a face asa ceva, insa nu exista o aplicatie inca. Pana atunci. foloseste RAN.CIMEC.RO si pastreaza o distanta cat mai mare de siturile arheologice.

   4. Bună seara,
    Am depus toate documentele și am îndeplinit toate formalitățile pentru obținerea autorizației pentru un detector de metale și un pinpointer,ambele noi,cu factură pe 7 februarie la Poliția Suceava.
    Oare cum pot califica atitudinea organului care nu mi-a eliberat acest document nici pâna în ziua de azi?
    10 zile spune legea!
    Ar fi frumos să mă adresez organelor superioare?
    Legea este doar pentru unii?
    Cer un sfat!
    Mulțumesc!

   5. Salut. Iti recomand sa suni ofiterul de patrimoniu si sa il intrebi despre autorizatie. Au mai fost cazuri in SV sa se intarzie cu eliberarea autorizatiei, fie din cauza ca cel responsabil era in concediu, fie in delegatie, etc.
    Succes!

   6. Bună ziua,
    Vă spuneam că pe 7 februarie am fost la Poliția Suceava și am îndeplinit toate formalitățile pentru obținerea autorizației.
    Azi am fost sunat de la Poliția Gura Humorului,orașul meu de reședință,ca in urma unei adrese primita de la Poliția Suceava să mă prezint mâine dimineață cu buletinul la Gura Humorului pentru nu știu ce verificări.
    Aceasta este procedura sau mă pot aștepta la vreo surpriză?
    Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns!
    Dorin

   7. Salut Dorin. In judetul Suceava s-au mai facut astfel de „chemari” si nu au fost probleme, Probabil este un demers cerul de ofiterul de patrimoniu din Suceava. Este bine sa fii pus la punct cu legislatia si sa cunosti zonele unde sunt situri arheologice, cred ca vor fi intrebari legate de acestea si de faptul ca poti gasi obiecte care trebuiesc predate. Intr-un cuvant, te-au chemat ca sa te cunoasca personal si sa isi faca o imagine despre tine. Succes!

   8. Salut. Am mai incercat o data activarea contului pe forumul detectiemetal.com, insa nu exista nici numele de utilizator si nici adresa de e-mail inscrisa. Este necesara inscrierea in prima faza.

   9. M-am reînscris ca dinhumor.A trebuit sa folosesc altă adresă de mail.
    Acum puteți activa contul?
    Mulțumesc!

 7. Salut am si eu o intrebare . Pestera ponicova este sait arheoloogic se afla in judetul mehedinti .stiu multe povesti despre acea pestera am locuit in acel sat din apropierea pesteri si stiu multe locuri unde sar putea afla ……….. salut

 8. Salut! Esti amabil sa-mi spui ce trebuie sa fac daca voi cumpara de la particular? Trebuie sa fac rost de autorizatia lui? Ma duce politia la el in oras sa verific daca are autorizatie sau nu?

  1. salut. In cazul asta cel care vinde trebuie sa aiba autorizatie. Poate sa o si arate, nu trebuie verificat la politie. Vanzarea se face de fapt prin act notarial de donatie, pentru a nu avea probleme. Conform legii, detectoarele de metale se pot vinde doar cu autorizatie speciala de vanzare a acestora. Verifica si daca seria trecuta in autorizatie corespunde cu seria detectorului.

 9. Salut, am găsit in spania câteva lucruri din războiul civil, gloante trasez, cartușe (tub), si alte lucruri mărunte. Vreau sa știu daca le pot lua in romania cu avionul. Având in vedere ca sunt toate trase asta le face pur si simplu doar un metal, nu aduce niciun pericol zborului. Ce trebuie sa fac sa primesc permisia?

  1. Salut Domnul Bucur Mihai! As avea o mare rugaminte,sa`mi spune`ti si mie daca in Spania se pot folosi legal detectoarele de metale (m`ar interesa in special pe plaje) si daca da,unde ar trebui pe scurt sa merg sa obtin o autorizatie si ce mai trebuie (in caz ca mai trebuie ceva) plus taxa care trebuie platita! Multumesc anticipat!

  2. Salut. Eu stau in Spania. Unde poti in spania sa mergi cu detectoare? Tot ma ascund prin păduri.. Si nu gasesc mai nimica.

 10. Buna Dimineata Pratmin, am creat si eu un cont numit UKSTYLE,daca se poate sa mi`l activati si mie si as mai dori sa va intreb despre acest aparat ( Garrett GTI 2500 SupremeG) o parere.Multumesc Mult!

  1. salut. Modelul GTI este foarte bun, insa si destul de vechi ca tehnologie. De asemenea, greutatea este mare comparativ cu detectoarele mai moderne. Recomand de ex. XP Deus.
   Am activat si contul, bine ai venit pe forum!

   1. Multumesc mult pentru activare Pratmin! Bine v`am gasit!
    Bugetul in care eu o sa ma incadrez este intre 600 si 1000 Lire,precizez ca sunt parerea mea cel mai incepator dintre toti de aici si m`ar interesa ceva care sa ma si ajute mult ca aparatura pentru inceput,intentia mea fiind de a explora plajele (Anglia si Spania) pentru coins,gold ,etc…de aceea v`as ruga din suflet sa`mi recomandati ceva potrivit intentiei mele.
    Multumesc anticipat!

   2. Parerea mea este ca XP Deus este cel mai potrivit. Ca sugestie, incearca sa cauti informatii direct pe forumuri externe si vezi ce se preteaza mai mult pentru plaje. In Romania detectia pe plaja este interzisa si sunt putini care iti pot da un sfat pertinent.

 11. Stiu ca in Romania este interzisa explorarea plajelor pentru ca de ieri de cand am descoperit acest blog,am stat aproape toata noaptea sa citesc comenturile. dar nu am treaba pentru ca din pacate nu o sa ma intorc asa curand acasa…,. Poate cineva din Spania,Anglia poate sa`mi spuna daca nu sunt interzise explorarile plajelor pentru detectoare metale.
  Acest detector pe care mi`l recomandati pare sa fie foarte bun..nu am inca banii pentru a`l procura dar ma zbat din rasputeri sa`l cumpar cat de curand
  https://rodetectors.com/xp-deus-v4-cu-casti-ws5-si-telecomanda-bobina-de-22-5-set-complet?search=XP%20Deus
  Cer scuze pentru gramada de intrebari….am vazut ca alte detectoare au si un ecran unde arata in format 3D si metalele din interiorul solului iar acest aparat Deus nu vad sa aiba asa ceva…cum am specificat mai sus as dori un aparat (sa vorbeasca cu mine) 🙂 sa ma ajute mult pentru ca sunt un incepator si am nevoie de ceva bun care sa ma ajute..

  Multumesc mult de tot pentru raspuns!

 12. Buna seara, vreau sa intreb daca se poate face o a doua autorizatie pe acelasi detector, adica sa poata fi folosit alternativ de doua persoane.Va multumesc

  1. Salut. Un detectors poate fi autorizat in comun, pentru mai multe persoane doar daca este pe persoana juridica, iar cei autorizati sunt angajati ai firmei respective.
   In cazul persoanelor fizice, detectorul se autorizeaza doar individual, pe numele celui care este inscris pe factura sau pe actul de donatie.

 13. Buna ziua, este vreun pericol daca voi cumpara un detector de metale – jucarie pentru copil? Vreau sa ii cumpar baietelului unul gen MD-1009B LCD Kids Metal Detector Treasure Coins Hunter Beginner Junior Gifts Toy. Multumesc pentru raspuns

  1. Buna ziua. In cazul acestui model nu este nici o problema, este destinat special copiilor. Singura problema ar putea interveni in cazul in care este comandat din afara Romaniei si pe factura scrie detector de metale, iar cineva de la vama are exces de zel…

 14. Salut in Bucuresti unde trebuie mers mai exact? La sectia de politie ce apartine de sector sau?
  Vreau sa merg sa intreb sa fiu 100 % ca pot sa-l cumpar inainte… Mersi mult

 15. Salut, puteti activa contul PARIS1977?? Sunt pasionat de istorie, obiecte vechi si natura, inca nu am achizitionat un detector , dar intentionez ca in perioada imediat urmatoare sa-mi cumpar un Garret 400 i. O parere din partea d-voastra despre aceasta investitie??
  Multumesc! Ionel B

 16. Buna ziua,
  Daca tot sunteti in domeniu var rog sa imi ziceti si mie daca dupa parerea voastra o poarta de detectie metale, cum este cea din aeroport, sau un detector de metale BOSCH din acela de au electricienii pentru a depista firele prin pereti, sau un detector de mana cum au agentii de paza de la intrarea pe stadion intra sub acceasi incidenta cu detectoarele de metale folosite de voi in situri arheologice.

  1. Din start, intrebarea este eronata: noi nu folosim detectoarele de metale in situri arheologice.
   In rest, da, exista detectoare industriale, cum sunt cele folosite de electricieni care teoretic, confirm legii, trebuiesc inregistrate insa pe societate, iar autorizatia de detinere se acorda pentru o lista cu angajatii responsabili. Practic insa, nu stiu daca se intampla asta, tinand cont de faptul ca se gaseau si la Lidl de exemplu, fara intructiuni privitoare la autorizarea lor.
   Detectoarele fixe (aeroporturi, utilaje folosite in industria lemnului, etc.) nu stiu daca intra sub incidenta aceleiasi legi.

 17. buna ziua. va rog o parere despre Makro Racer. Imi doresc din copilarie sa devin cautator, dar finantele abia acum mi-au permis. Am facut si o cerere de intrare in forum. BarDItZa . Multumesc

 18. Buna ziua,
  Am si eu o intebare, se poate obtine autorizatie pentru detectoare cumparate de pe site-uri din strainatate(aliexpress.com)?
  Multumesc.

  1. Salut. Da, se poate. Recomand ca inainte de achizitie sa vorbesti cu ofiterul de patrimoniu, pentru cazul in care este necesara o preautorizare in judetul tau.
   Ceri vanzatorului sa iti treaca numele si adresa complete pe factura si seria detectorului, de asemenea.

   1. Multumesc. Imi puteti recomanda un detector sau sa imi spuneti anumite caracteristici ce ar trebui sa le indeplineasca(pentru un incepator).

   2. Salut. Eu recomand din start un mid-level. Sa aiba ecran, sa fie ok la discriminare si adancime, sa nu se faca reclama agresiva la el. Sa fie detinut de multi colegi si sa fie putine la vanzare/SH.
    Nu prea recomand, insa e bine de stiut bugetul daca intrebi pe cineva. Dupa parerea mea, iti iei un detector f. bun incepand cu 400 EURO

   1. Bună ziua,Puteți activa contul dinhumor?
    Nu am mai primit răspuns la cererea către administrator.
    Mulțumesc!

 19. Salut. Îmi puteți da detalii despre detecția în Germania,autorizatii(dacă trebuie) dqstea sau un site unde pot să mă documentez despre asta..va rog mult..

 20. Buna ziua.Eu locuiesc in italia si aici in ciuda faptului ca sunt foarte multe zone de interes arheologic sunt mai permisivi decat in romania cu detinatorii de detectoare si nu este nevoie de autorizatie pt a detine unul,cel putin in regiunia unde stau eu(Toscana).
  Trec la subiect,in vara as vrea sa obtin si eu autorizatia de detinere dotector de metale in romania.Detectorul il am deja,l-am cumparat aici si am bon fiscal si factura,problema e ca nu stiu cum sa procedez in cazul meu,am citit pe forumurile de profil da nu am gasit un caz ca al meu.
  Multumesc anticipat.

  1. Salut. Sunt doua posibilitati, in functie de judetul din care esti si modul in care pune problema ofiterul de patrimoniu de acolo:
   1. Poti veni cu detectorul si depui dosarul de autorizare in baza actelor pe care deja le ai si atasezi biletul de avion/masina cu care vii din Italia;
   2. In loc de factura detectorului, faci o declaratie notariala prin care specifici faptul ca l-ai adus in tara in vederea autorizarii.
   Pentru ambele variante iti recomand sa ai o discutie in prealabil cu ofiterul de patrimoniu din judetul tau, (inainte de a aduce detectorul in tara) pentru a stabili impreuna ce varianta este acceptata.
   Succes!

  2. Eu l am cumparat in italia si l am folosit în italia,ajuns în românia i am prezentat situația ofițerului, am dat declarație cand am intrat in romania i am arat si vigneta pe slovenia,ungaria plus în declarație am scris ca nu l am folosit în românia asta era acum 3 ani.Trimite pe cineva la poliție la ofiterul respectiv si afla ce trebuie sa faci.

 21. Sunt din Iasi si cred ca aici e buba,oi vedea la vara.Multumesc pt informatii!!
  daca puteti sa-mi activati activa si mie contul,multumesc.

  1. Daca e vorba de Titan Ger 400, eu personal nu vreau sa comentez. De fapt nu este un detector de metale în adevăratul sens al cuvântului ci mai mult un locator…

 22. Salut…pentru a nu intra în coliziune cu legea exista o harta …pe județe sa spunem cu locațiile interzise ? Sau de unde sa știi care-i sit? Organele iti spun unde-i voie și unde nu-i…așa preventiv? Multam.

  1. salut. Existao pagina unde poti vedea unde sunt siturile arheologice, cu posibilitate de cautare pe judete sau localitati: http://ran.cimec.ro/
   Te sfatuiesc sa pastrezi o distanta de 1000 de metri cel putin de aceste situri, multe dintre ele nu sunt localizate precis.

 23. Buna ziua, locuiesc in UK dar am domiciliu si in Romania. Detin un detector de metale si un pinpointer. As vrea sa stiu daca pot veni in Romania cu ele pe o perioada determinata si daca trebuie sa mai aplic pentru licenta privind detinerea unui detector de metale.Intentionez sa fac prospectii pe pamanturi private, unde am permisiunea de la proprietarii lor. Multumesc

  1. Salut. Pentru a putea detine un detector in Romania, este obligatorie autorizarea, altfel intri sub incidenta legii si esti pasibil de amenda penala de pana la 75000lei.

 24. Buna ziua ….pentru un prim detector de metale merita Garrett Ace 150 …..este capabil de ceva . Multumesc.

  1. Salut. S-au descoperit multe obiecte vechi cu acest detector si vre-o 2 tezaure. Este cel mai ieftin detector profesional, foarte bun insa pentru monede si alte obiecte din aliaje neferoase.

  1. Si ca mai toata lumea as vrea sa stiu daca e bun pentru monede cerceri inele din aur ms

 25. Vreo diferenta intre garrett ace 250 deluxe si garrett euro ace …pe care sa il aleg.?

 26. Buna ziua stimați domni și stimate doamne, după câte am văzut, legea este asemănătoare cu cea din Grecia. Am câțiva prieteni de acolo care sunt foarte pasionați de acest hobby. M-ar interesa achiziționarea unui sistem. Va multumesc pentru raspuns si sugestii! Numai de bine

  1. Pentru achizitionarea unui detector, sugestiile pot fi facute in functie de bugetul in care te incadrezi. Cele de top sunt XP Deus, Minelab si Fisher/Teknetics

 27. Salut !

  Am de gand sa-mi iau un pin-pointer…ce parere ai de Garrett Pro Pointer II ? Care e „varful” la acest PP ?

  Multumesc.

   1. Eu nu stiu, nu am folosit niciodata pinpointer. Dar cred ca intre 2 si 10 cm, in functie de marimea obiectului.

   2. Cum ? 😉 …nici eu, pana…am sa-l folosesc pe asta ! 😉 Am observat ca PP sunt foarte raspandite; din ce-am vazut/spus altii…reduce destul de mult timpul (…) si…marimea gropii… ;-/
    …De exemplu…un tub de cartus (alama)…? Dar un nasture (alama/aluminiu)…? Multumesc . (deci este vorba despre Garrett Pro Pointer II, NU alt PP Garret…!)

   3. Da, la Pro Pointer ma refeream. Eu nu folosesc pentru ca merg mai mult pe militaria, acolo e pierdere de timp folosirea pinpointerului: multe gropi sapatem doar timpul chelstuit pe scoaterea si punerea in teaca e pierdere 🙂 Dar depinde si de detector. Daca ai de exemplu Detech, da, trebuie si un pinpointer…

 28. Salut Am o intrebare Dacă mi-am facut autorizație și nu am ridicat o……timp de 2 ani O pot ridica acum?

  1. Salut. Da, nu ar trebui sa fie nici o problema. Odata emisa autorizatia, esti „in drepturi” incepand cu momentul emiterii.
   Iti sugerez sa dai un telefon in prealabil ofiterului de patrimoniu, pentru a avea timp sa o caute 🙂

  1. Salut. Se poate, insa ar trebui anuntat in prealabil ofiterul de patrimoniu din judetul tau, pentru a nu avea probleme la autorizare. Sa ai si factura la tine, pe numele tau

  1. Salut. Este un entry-level, insa eu recomand un detector cu ecran, care poate ahjuta mult mai mult la identificarea tintelor. Discriminarea metalelor doar prin sunet este discutabila. In zonele militare, vei sap[a pentru orice schija, de exemplu. In alte zone, orice cui sau sarma va fi o tinta pentru care vei sapa.
   Este o parere personala, pe care o am dupa ani de detectie in zone mixte. XP este un producator foarte bun, insa sunt si alte variante mai bune pentru banii astia.

 29. Buna ziua .

  Ce fel de monede trebuie OBLIGATORIU predate ? Stiu…cele de patrimoniu…mi se pare normal, dar…de exemplu…monedele de DUPA Al Doilea Razboi Mondial…?? Dar cele din perioada interbelica…?? Multumesc.

  1. Piesele de patrimoniu care trebuiesc predate nu tin neaparat de vechive, ci sunt si alte criterii care sunt luate in calcul. De ex. raritate, material, stare.

 30. Ce monede trebuie obligatoriu predate (muzeu) ? Normal, cele de patrimoniu, DAR…asta e o categorie oarecum generica…
  De ex. monede interbelice sau postbelice…?!

  Multumesc .

  1. Piesele de patrimoniu care trebuiesc predate nu tin neaparat (doar) de vechime, ci sunt si alte criterii care sunt luate in calcul. De ex. raritate, material, stare. Acestea sunt invocate in legislatie, insa depind si de parerea specialistilor.

   1. „…Acestea sunt invocate in legislatie…” Poti specifica actul normativ…? (normal ar fi sa fie specificate clar „criteriile” dupa care sunt clasificate ca fiind „de patrimoniu” relicvele, implicit monedele) .

    Eu adusesem vorba de doua perioade, interbelica si postbelica…poti da 1-2 exemple de monede de patrimoniu („de predat”…) din aceste perioade, eventual gasite de tine…?

   2. Eu nu pot da exemple de monede de interes patrimonial din aceasta perioada si nu stiu daca exista. Poate doar cele din aur si argint, care eventual au avut si un tiraj mare. Eu am donat muzeelor toate monedele gasite, mai putin cele recente si cele din perioada primului razboi mondial, din metale comune, care au apartinut soldatilor din acea vreme, colectia mea fiind exclusiv cu relicve de razboi ww1.

   3. Multumesc .

    Sa inteleg ca numai monedele din argint/aur prezinta interes pentru muzee…?

    Dar monedele din cupru/alama…de DUPA Primul Razboi Mondial…acestea sunt…OK ?

  1. Buna seara. Daca este bugetul maxim pe care il puteti aloca pentru detector, este foarte bun. Un alt detector bun de aceeasi marca este din seria Garret 200i – Garret 300i.
   Nu recomand nici o marca de detectoare chinezesti, nu sunt fiabile si nu se pot repara in tara. Succes!

 31. Salut, fiind electronist amator am confecționat acasa un detector dupa Surf PI pro. Am detectat cu el moneda de 50 de bani la 35 de cm in pamant, nu e el performant dar isi face treaba. Acum nu stiu ce sa fac cu autorizarea, acesta fiind făcut acasa pentru ca as vrea sa ma duc si prin pădurile din zona. Vreo sugestie?

  1. Salut. Iti recomand sa contactezi pe ofiterul de patrimoniu din judetul tau si sa ii comunici intentia de a iti face un detector home-made. In functie de judet, este positib sa ai nevoie de o pre-autorizare de a ti-l confectiona, dupa care poti primi autorizarea.

   1. Of, asta nu suna chiar bine. Deci parere nu prea buna, sa inteleg..? Nu ma supara ca sunt altele mai bune. Doar sa nu fie acestea proaste. M-am luat dupa un filmulet de pe youtube, care le prezenta ca fiind cele mai bune pe nisa lor. Apoi am aflat ca acela este distribuitor detech. Daca ma enervez tare, fac un efort si iau altul… Altul care de exemplu ati considera ca nu are greseala, fie el si mai scump.

   2. Equinox 800, XP Deus, Teknetics (in aceeasi gama), Chiar si Garret AT Pro.
    Nu recomand detectoarele fara ecran, chiar daca sunt laudate de unii (in special vanzatori) -cele mai adanci, cele mai tari, etc. Acesta este motivul pentru care sunt si foarte multe la vanzare (SH)

 32. Salut! Sunt din Constanța si doresc sa îmi achiziționez un detector, dar as vrea sa stiu prima data daca pot sa îl folosesc pe plaja?

 33. Buna! Nu am cont aici dar voiam macar sa ma lamuresti cu ceva daca se poate, am achizitionat de curant un Nokta Impact si l-am autorizat (am inteles ca este ultimul model de la nokta), sincer imi place acest detector desi nu stiu inca sa il folosesc 100% corect :)), are un meniu destul de complicat si cartea este in engleza, o sa merg sa o traduc, am vazut ca are o frecventa de 20khHz si din ce am inteles eu din carte m-ar ajuta sa gasesc obiecte foarte mici, ce nu am aflat de nicaieri este daca in tara aceasta, respectiv Romania, se gasesc pepite…stiu ca s-au gasit candva pe aluviuni si auzisem o istorie de una f mare de 19 kg, dar in rest nu am mai vazut articole sa zica ceva gen, s-a gasit nus ce pepita pe nus pe unde…toata lumea vb de aur Dacic si obiecte din razboaie (…posibil sa visez eu pepite si cai verzi pe pereti)
  stii ceva de genul? si ce fac in cazul in care gasesc o pepita? in primul rand am voie sa fac detectie pe aluviuni, ca toata lumea vb de saitroc si lana de oaie pt a scoate aurul din aluviuni, dar nu zice nimeni daca am voie sa dau cu detectorul acela pe malul apelor si daca gasesc ceva, ce fac cu acel ceva? e al meu sau e al statului?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: