Detecție metale – legislație și acte necesare autorizării unui detector de metale


   Prin acest articol mi-am propus sa dau o mana de ajutor celor care doresc sa cunoască mai multe despre acest hobby și posibilitatea de a-l practica în conformitate cu legislația în vigoare.

   Pentru început, este necesar sa cunoașteți aceasta legislație, iar mai jos găsiți extrase care se refera strict la detecția de metale, drepturile și obligațiile celor care dețin autorizație pentru detectorul de metale și nu în ultimul rand, care sunt pedepsele pentru cei care utilizează un detector fără sa dețină autorizație.

Legislația României privind deținerea și folosirea detectoarelor de metale

        ” In tara noastră deținerea și utilizarea detectoarelor de metale de către persoane fizice sau juridice este reglementata de următoarele legi: Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, Legea 182/2000 republicata în 2008 și Legea 422/2001 republicata în 2006.
          Pe scurt, obținerea autorizației de deținere a detectoarelor de metale se face prin depunerea unei cereri tip la Inspectoratul Județean de Politie (Serviciul de Investigații Criminale) în raza căruia aveți domiciliul, împreuna cu următoarele acte:
-act de identitate (copie și original),
-actul ce dovedește posesia detectorului de metale (copie și original),
-cazier judiciar (taxa de cazier nu se mai plătește)
-chitanța ce atesta plata sumei de 10 lei la trezorerie, nu la CEC cum scrie în lege (natura plații fiind taxa pentru licențe și tarife).
Autorizația se eliberează în mod normal în 10 zile. Informațiile complete le găsiți în Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004, pe care îl puteți download a mai jos.
          Utilizarea detectoarelor de metale este permisa după obținerea autorizației de deținere și numai în  afara zonelor de protecție arheologica – aici intrând situri arheologice, monumente istorice, zone reperate arheologic etc – informațiile complete le găsiți în Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pe care o puteți download a mai jos. Tot în acesta lege se reglementează descoperirile întâmplatoare ce pot avea loc, fie în urma forțelor naturii (alunecări teren, eroziune etc) fie ca rezultat al acțiunii omului; aici intrând și detecția de metale; mai exact obiectele de patrimoniu descoperite cu detectorul de metale trebuie predate în termen de maxim 72 de ore de la data descoperiri lor, primarului localității pe teritoriul căruia au fost descoperite, ca apoi acesta sa se le predea instituției îndreptățite din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.
         In legea 182/2000 republicata în 2008, la Art.49 se specifica  ca autorii descoperirilor întâmplatoare, care au predat, în condițiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa băneasca de 30% din valoarea bunului, calculata în momentul acordării recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepționala, se poate acorda și o bonificație suplimentara de pana la 15% din valoarea bunului. Pentru condițiile complete, puteți consulta legea mai jos.
        In Legea 422/2001 republicata în 2006 sunt specificate dimensiunea perimetrelor pentru protejarea zonelor cu importanta arheologica, cu alte cuvinte, se specifica aria de jur împrejurul unui obiectiv de importanta arheologica pe suprafața căruia sunt interzise activitățile ce pot pune în pericol integritate obiectivului, aici intrând si detecția de metale. Mai exact, se considera, zona, de protecție suprafața delimitata, cu o raza, de 100 m în localități urbane, 200 m în localității rurale si 500 m în afara localităților, măsurat, de la limita exterioara, de jur-împrejurul monumentului istoric.
     Cele mai multe zone in care se poate detecta aparțin statului roman, aici intrând – păduri, pășuni, dealuri si alte terenuri, pentru zone cu caracter privat detecția se va face doar după obținerea acordului din partea proprietarului, totodată exista anumite zone precum rezervații ale naturii unde efectuarea de excavații este interzisa, deci implicit și detecția de metale.”
Update_2:
Începând cu anul 2016, în anumite județe s-au confiscat detectoarele de metale cumpărate în vederea autorizării, datorita legislației neclare din acest punct de vedere. Le sugerez celor care vor sa își achiziționeze sau care primesc în donație detectoare de metale, în prealabil sa contacteze ofițerul de patrimoniu de care aparțin pentru a-l înștiința despre acest lucru și astfel, se vor evita aceste probleme.
Update_1:
Clarificări in ceea ce privește studiul zonelor care se doresc a fi detectate. Va rog citiți cu atenție pentru a nu avea neplăceri ulterioare.
1) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor in situri arheologice, in zonele de interes arheologic prioritar si in toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizarii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor
////ATENTIE se specifica situri arheologice RAN , ZIAP, ZPAR(zone cu patrimoniu arheologic reperat) si ZPAEI( zona cu patrimoniu arheologic evidentiata intamplator)2)patrimoniul arheologic reprezinta ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
1.siturile arheologice inscrise in Repertoriul arheologic national, cu exceptia celor distruse ori disparute, si siturile clasate in Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: asezari, necropole, structuri, constructii, grupuri de cladiri, precum si terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii
/////ATENTIE reprezinta RAN,LMI si terenuri cu POTENTIAL arheologic REPERAT (ZPAR)3)prin zona cu patrimoniu arheologic reperat se intelege terenul delimitat conform legii, in care urmeaza sa se efectueze cercetari arheologice pe baza informatiilor sau a studiilor stiintifice care atesta existenta subterana ori subacvatica de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national; pana la finalizarea cercetarii arheologice si luarea masurilor corespunzatoare de protectie si punere in valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protectie a siturilor arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt totodata si zone cu potential arheologic reperat
/////ATENTIE ce reprezinta ZPAR-ul pe baza unor informatii!!!!! studii stiintifice un teren este ZPAR deci descoperire unor fragmente de ceramic transforma terenul in ZPAR4)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta5)prin zona cu potential arheologic evidentiat intamplator se intelege terenul in care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidentiat, in mod neprevazut, ca urmare a:
1.actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata, cum ar fi: lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrari agricole, precum si alte tipuri de lucrari si cercetari efectuate subteran sau subacvatic;
2.actiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecari de teren, inundatii, eroziunea solului si altele, si in cazul carora este necesara o cercetare arheologica in vederea inregistrarii si valorificarii stiintifice a acestora.
///////ATENTIE descoperirile facute DM se incadreaza la ZPAEI

6)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta.

7)In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si delimitat conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate depasi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea cercetarii si stabilirii regimului de protejare

8)Pana la descarcarea de sarcina arheologica terenul care face obiectul cercetarii este protejat ca sit arheologic, conform legii

   In continuare va aduc la cunoștința procedurile legale care trebuiesc parcurse pentru a intra în posesia autorizație de deținere a detectorului de metale. Menționez faptul ca orice persoana fizica are dreptul de a deține și utiliza în condițiile legii mai multe detectoare de metale, inclusiv pinpointere, însa toate trebuiesc autorizate. Autorizația unui/unor detectoare de metale se poate emite pentru o singura persoana, deci dreptul de utilizare al acelui/acelor detectoare  ii revine doar acelei persoane.

Documente necesare la dosar, pentru autorizarea detectorului de metale.

– copie xerox BI / CI
– copie xerox factura de provenienta (sa aiba numele titularului autorizatiei, numar si serie de factura si de asemenea, sa fie trecuta si seria detectorului in aceasta factura)
– cazier judiciar luat in vederea obtinerii autorizatie de detinere detector metale ( 10 ron la trezorerie TIMBRU FISCAL DE 2 LEI – de retinut)
– taxa la trezorerie 10 ron ( taxa e sub numele de ” taxa obtinere autorizatie detinere si functionare”,  asa sa cereti).
– cererea o completati a politie in fata politistului , deci o puteti primi acolo, sau va puteti prezenta cu un model de cerere realizat mai jos, in acre completati acolo doar data.
   Pentru a realiza toți acești pași, trebuie sa aveți deja cumpărat detectorul (chiar dacă legea stipulează altfel), fiind singura modalitate de a realiza cererea care sa includă și seria acestuia. Va recomand ca depunerea dosarului complet sa o faceți în cel mai scurt timp posibil după primirea detectorului, pentru a nu naște suspiciuni de utilizare a acestuia în afara legii.

Totul durează intre jumate de ora si doua ore în funcție de distante si cozi. Sunați înainte de a face astea la secția de politie și luați legătura cu polițistul în cauza pentru a stabili eventuala întâlnire.

Probleme ce pot apărea in procesul de autorizare:
1. Plata taxei pentru eliberarea autorizației.
– plata nu se face la unitățile CEC după cum este stipulat in lege; plata se face la Trezorerie.
2. Detectorul nu are datele de identificare trecute pe factura (dar are totuși aceste date inscripționate pe el).
– solutia la aceasta problema este sa dati o declaratie pe propria raspundere la notar, prin care sa specificati faptul ca detectorul achizitionat prin factura numarul/data, are seria „x”
3. Functionarii trezoreriei nu stiu natura platii.
– nu exista natura definita pentru plata sumei de 10ron. Spuneti functionarilor ca natura obligatiei de plata este „taxe si tarife pentru licente”.

IMPORTANT: Pentru cei care doresc sa autorizeze detectoare cumpărate la mana a doua, sau primite cadou din afara tarii, în loc de factura (care nu exista), se va face o declarație notariala prin care sa se specifice modul de achiziție sau faptul ca a fost primit cadou de la…, în data de…. Aceasta declarație notariala va tine loc de factura la dosar.

Model cerere-tip pentru persoane fizice:

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………., domiciliat/domiciliată în localitatea ………………………………….., județul …………………………………, telefon …………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………….. nr. ………………, eliberat/eliberată de …………………………………….. la data de ……………, CNP …………………………….., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberați autorizația de deținere a detectorului de metale marca ……………………, seria ………….. nr. ………………….., pe care l-am cumpărat de la …………………………….., cu sediul în ……………………….., dovedind cu actul ……………………………………………………., urmând să-l folosesc la ……………………………………………… .
Menționez că am luat cunoștința de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și completată prin Legea nr. 462/2003.

Data întocmirii ……………… Semnătura ……………………

Model autorizație deținere detector de metal pentru persoanele fizice

AUTORIZAŢIE
de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele fizice

În baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru deţinerea detectorului de metale marca …………………………, seria ……………………, domnul/doamna ……………………………………………………………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………… nr. ……………….., eliberat/eliberată de …………………… la data de …………………, CNP ………………………………. .

Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
(Director general al Direcţiei Generale de
Poliţie a ….)

Nota: In cazul în care aveți nelămuriri sau probleme în cursul autorizării, puteți întreba aici și încerc sa va ajut cu sfaturi sau păreri. De asemenea, vizitați forumul http://www.detectiemetal.com și prin funcția „căutare” găsiți răspunsuri la multe întrebări in domeniu.

609 gânduri despre „Detecție metale – legislație și acte necesare autorizării unui detector de metale

 1. Mitica

  Salut ,
  Am o intrebare , la mine la tara este o biserica , nu este ceva in RAN pe langa ea , dar ea este pe lista monumentelor istorice, LMI. Este construita in 1790 si sunt niste legende locale legate de un haiduc de prin zona. Intrebarea este In afara gardului pot detecta?

  Răspunde
 2. Nicu

  Bună ziua!Putem folosi același aparat detecție două persoane!Mai concret,soția mea e din Rep Moldova,cu autorizația aferentă îl poate folosi ?In Moldova?

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Buna ziua. Din cate stiu, detectia de metale in R. Moldova este interzisa. Oricum, autorizatia emisa in Romania este valabila doar pe teritoriul Romaniei si doar de catre cel pe numele caruia este emisa.

   Răspunde
 3. Nita Dragos

  Buna seara.Am cont pe detectiemetale.com dar am uitat parola.Cum pot să fac sa o recuperez? Id ul este Dragos 1979.Multumesc frumos.

  Răspunde
 4. Nita Dragos

  Si inca o intrebare.Am inteles ca in padurea Baneasa nu este interzisa detecția.In ce zona sa merg (sunt incepator Garrett ACE 250) sa pot gasi ceva tuburi de cartuse.Multumesc frumos

  Răspunde
 5. Andreica Ionut

  Sunt nou in arta aceasta desi sunt colectionar de diferite piese si de foarte multa vreme imi doresc sa activez si in curand vine si momentul acesta dar am o intrebare unde sunt putin in dilema , dupa ce intru in legalitate cu actele pentru detector , pot merge oriunde pe teritoriul tarii(bineinteles exceptand teritoriile din legislatie) sau doar in raza judetului de resedinta unde voi plati taxa de autorizatie pentru detector ? Multumesc anticipat !

  Răspunde
 6. Andreica Ionut

  Inca o intrebare , in cat timp se activeaza contul de pe detectiemetal.com , ieri am facut contul si pana acum nu am nici un raspuns dar nici in cont nu pot intra ..

  Răspunde
 7. Ciocoiu Petrică

  Cum pot sa devin membru al asociației prospectorii istoriei? Am colecționat diferite chestii care as putea să le donez muzeului va rog trimiteți un răspuns.

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Buna ziua. Sunt doua variante:
   1. Puteti deveni membru activ: asta presupune taxa de inscriere 50 lei si cotizatia anuala de 100 lei, dupa completarea formularului de adeziune;
   2. Puteti deveni membru simpatizant, care nu implica nici taxa.
   In cazul unei eventuale donatii, se va semna un proces verbal, iar piesele respective vor fi expuse la expozitia permanenta muzeului API si in cele temporare din tara, care vor mai fi organizate, cu mentiunea donatorului si povestea pieselor.
   Va multumim pentru interesul acordat activitatilor noastre!
   Tel. 0747776144, Florin Bosoteanu

   Răspunde
 8. Claudiu

  Salut, sunt inafara tari, sunt stabilit de ceva anii aici, iar in concediu am sa vin in Romania doar pt o saptamana, cum as putea sa intru in posesia exemplarului pt autorizatie, sau ce ma indrumi sa fac, pt ca nu am timpul de 10 zile pt a elibera autorizatia? Si imi doresc mult sa fac dectetie in romania? ?
  Multumesc

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Salut. Intr-o zi poti depune dosarul complet, insa nu poti obtine atat de repede autorizatia.
   Termenul de aliberare a autorizatie de catre politia de patrimoniu este de 10 zile, putin probabil sa fie eliberata mai repede.
   Depunerea dosarului se poate face doar personal.

   Răspunde
 9. Ioana Gavrizi

  Buna ziua. Fiul meu de 12 ani isi doreste un detector de metale. exista si ceva detectoare pe care le poti folosi fara autorizatie (in functie de parametrii)? El il percepe ca pe o jucarie. Multumesc.

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Buna ziua. Doar detectoare de jucarie, care se mai gasesc in comert la sectiunea Jucarii.
   Pentru autorizare, varsta minima este 18 ani, pentru detectoare din magazine specializate

   Răspunde
 10. ion

  Salut ! As dori sa stiu daca si cat afecteaza zapada detectia de metale ?
  Eu am…incercat si…mi s-a parut ok (cel putin…aparent)…desi, sub zapada mai era si un strat subtire de zapada inghetata…

  Multumesc si… CRACIUN FERICIT ! 😉

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Salut. Zapada nu afecteaza detectia, doar grosimea ei reduce adancimea.
   Atunci cand pamantul e inghetat, recomand alegerea unei zone de padure, unde stratul vegetal nu lasa pamantul sa inghete.
   Sarbatori fericite !!!

   Răspunde
 11. georgian

  in afara de autorizarae detectorului daca sunt verificat in expeditie de cineva imi mai trebuie vre-o autorizare si cum stiu daca am voie sa caut intr-o padure sau rau

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Salut. Ai voie sa cauti in padurile private, recomand insa instiintarea celor de la ocolul silvic, in prealabil.
   Pentru padurile si terenurile private, trebuie cerut acordul proprietarului.

   Răspunde
   1. Iorga

    Sunt pasionat de aceste chestii cu comori și bine înțeles ca am crescut unde sa găsit cloșca cu puii de aur și mai sunt unele legende care spun de niște comori și vreau să-mi încerc norocul. Un nr de tel care sa ma ajute cu unele informați găsesc? Sau pe cineva care sta în București sa esim la o cafea sa vb despre acestea?
    Mulțumesc și sper sa vb cu cineva sa ma îndrume

   2. pratmin Autor post

    Cumpararea unui detector special pentru a cauta comori duce de multe ori la renuntare, din cauza faptului ca in 99% din cazuri, descoperirile constau in sarme, cuie, conserve, etc.
    Apoi, de ce ai dori atat de mult sa gasesti o comoara? Pentru bani? Orice tezaur descoperit in pamant apartine statului…

  1. pratmin Autor post

   Salut. Nu are legatura zapada cu baleierea bobinei.
   Stratul de zăpadă influențează doar adâncimea detecției, nu și viteza de recuperare. Viteza de recuperare este în funcție de fiecare marca de detector în parte și este aceeași, indiferent de umiditate, zăpadă, etc.

   Răspunde
 12. Petrica

  Salutare! Voi primi de la o cunostina un detector cumparat de la un targ de vechituri si nu are nicio factura sau un document care sa ateste faptul ca a fost achizitionat dintr-un magazin. Intrebarea mea este daca acel act notarial trebuie facut de mine sau de catre donator? Multumesc mult! 🙂

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   salut. Actul notarial va trebui facut de tine, insa notarul, cel mai probabil, va fi de acord sa elibereze documentul doar cu semnatura donatorului. Deci va fi nevoie si de prezenta acestuia.
   Mai exista varianta unei declaratii notariale pe propria raspundere, prin care declari ca ai cuparat detectorul din targul x din tara y. Iti recomand sa ai o discutie, inainte de a primi detectorul, cu ofiterul de patrimoniu de care apartii.

   Răspunde
   1. Petrica

    Multumesc mult pentru raspuns! Inca o intrebare, daca nu deranjeaza. Daca eu confectionez un detector de metale(profesional), cum pot intra in legalitate cu el? Sa pot produse, sa zicem, acel detector de metale pentru a putea comercializa. Trebuie sa ma leg de OSIM sau am nevoie doar de un SRL pentru comercializare?
    Multumesc anticipat!

   2. pratmin Autor post

    Pentru a produce unul pentru folosinta proprie, trebuie doar un pre acord obtinut de la of. de patrimoniu, inainte de a-l face.
    Pentru comercializare, in afara de actele necesare oricarui comerciant, mai ai nevoie de o autorizatie de comercializare detectoare de metale.

 13. Dragos C

  Pentru Bucuresti:
  Program : MIERCURI 09:00-12:00
  Adresa: Strada Eforie 3-5 sector 5
  Dosarul pentru eliberarea autorizatiei de detinere a detectorului de metale se depune la:
  D.G.P.M.B.–Serviciul de Investigatii Criminale telefon 0213112021 interior 33811
  *Sa aveti la dumneavoastra si detectorul de metale achizitionat pentru verificarea corectitudinii inregistrarilor din factura.
  Autorizatia se elibereaza in termen de 10 zile.

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Doar obiectele comune, care nu sunt foarte vechi sau foarte rare, indiferent de material.
   Pentru obiectele care nu stii ce reprezinta, cel mai bine trimise poze la DJC pentru identificare. Sau pe grupurile de profil, unde pit ajuta la identificare colegii.

   Răspunde
 14. Adrian

  salut, am si eu o lamurire. legea spune ca ” obiectele de patrimoniu descoperite cu detectorul de metale trebuie predate în termen de maxim 72 de ore de la data descoperiri lor” . Intrebarea logica e cine decide care dintre obiectele descoperite sunt „de patrimoniu” . Eu am vb cu ofiterul de la patrimoniu de la mine din judet in vederea autorizarii si tipul incerca in fel si chip sa ma descurajeze sa-mi achizitionez un detector. Printre tot ce a zis, notez faptul ca, conform d-lui, orice descoperire oricat de mica ar trebui declarata pentru ca si un cui cat de mic poate avea valoare istorica si numai un arheolog/mozeograf autorizat poate decide asta. Ei bine, este oarecare logica in spusele lui.

  Acum, nimeni nu face si nu o sa faca asta pentru ca nici muzeografii nu-si vor pierde timpul sa mearga la fiecare cui descoperit, insa legea pare facuta sa fie impotriva detectorilor. Practic, trebuie sa declari orice descoperire oricat de mica si nesemnificativa si nefacand asta incalci legea si daca vrea cineva sa te infunde o poate face si pentru un cui, un glonte vechi pe care il ai asupra ta.

  Sunteti de acord sau are cineva argumente concrete sa contrazica aceasta afirmatie ?

  Multumesc pt opinii.

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   In aceasta situatie, dreptatea este de partea arheologilor, insa se refera doar la obiectele descoperite pentru care nu exista un indiciu clar despre ce reprezinta si daca exista vreo posibilitate sa fie destul de vechi pentru a fi de interes patrimonial.
   Pe Facebook avem in administrare grupuri de discutii, unde se pot prezenta descoperirile, iar unul dintre aceste grupuri este „Detectie metale – ajutor ID”, creat pentru identificarea obiectelor necunoscute de catre cei care au cunostinte, inclusiv arheologii prezenti acolo. Bineinteles, identificarea trebuie facuta in termenul de 72 de ore de la descoperire pana la predare, daca este cazul.
   Orice obiect, inclusiv cuiele, prezinta anumite tipologii, care le incadreaza intr-o perioada de timp.
   Alta varianta este trimiterea pozelor cu obiectul + detalii dimensionale si locul descoperirii, la Directia Judeteaza de Cultura din judetul respectiv, sau unui arheolog din judet, pentru a primi confirmarea sau infirmarea importantei istorice a obiectului.
   Succes!

   Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.